BFB iniciativy

Během trvání projektu jsme zkatalogizovali přes 12 000 knih, které v minulosti náležely kolem 2 000 unikátním vlastníkům - soukromým osobám i institucím. Otázka, kdo byli tito lidé a instituce začala být stále palčivější. Abychom tyto otázky zodpověděli, uspěšně jsme projekt prodloužili v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci (BFB iniciativy) EHP a Norských fondů. Na tomto místě budeme informovat o aktivitách v prodloužení projektu.

Publikováno 14. září 2017

Cesta k vydání knihy „Skrytá minulost knih uložených v Rezervních fondech NK ČR“

Autor: Marcela Strouhalová, Tomáš Foltýn

V období po vydání odborné monografie „Knihy znovu nalezené“ byl řešitelský tým stejnojmenného projektu opakovaně kontaktován českou i mezinárodní odbornou komunitou s pozitivním hodnocením vědecké úrovně této knihy a požadavky na pokračování výzkumu v oblasti pohybů kulturních statků knižní povahy a role Národní knihovny ČR v tomto složitém procesu.

Číst celý článek

Publikováno 15. září 2017

Poslední workshop se uskutečnil v září v Kristiansandu

Autor: Jana Rumanová

Na začátku září se v Kristiansandu uskutečnil interní workshop v pořadí již 4. BFB iniciativy s názvem "Prohlubování výzkumu kulturního dědictví". První část jednání byla zaměřena na odborné aktivity iniciativy, především na prezentaci průběhu historického výzkumu v Berlíně. Historik projektu Mgr. Marcela Strouhalová seznámila norské kolegy s výsledky svého bádání, které zúročí ve své nové knize, která představuje hlavní výstup iniciativy.

Číst celý článek

Publikováno 5. července 2017

K pokračujícímu archivnímu výzkumu, tentokrát v německém Bundesarchivu

Autor: Marcela Strouhalová

V rámci 4. BFB iniciativy byl naplánován desetidenní výzkumný pobyt ve Spolkovém archivu v Německu, který proběhl v druhé polovině června 2017.

Číst celý článek

Publikováno 31. května 2017

IV. BFB iniciativa: Prohlubování výzkumu kulturního dědictví

Autor: Anna Vandasová

Počátkem května zahájila Národní knihovna ČR a Stiftelsen Arkivet práce na IV. BFB iniciativě s názvem Prohlubování výzkumu kulturního dědictví, její řešení potrvá do poloviny září.

Číst celý článek

Publikováno 23. května 2017

Nový edukační program budou využívat školy v Norsku!

Autor: Gro Kvanvig

Edukační program s názvem "Kdo ovládá naše myšlenky? Literatura a knihy během druhé světové války" byl vybrán, aby se stal součástí vzdělávací nabídky pro vyšší ročníky středních škol v kraji Vest-Agder. Díky "vzdělávacím kulturním balíčkům" dostaly školy možnost vybrat si z nabídky různých programů, které byly vytvořeny v návaznosti na vzdělávací kurikulum.

Číst celý článek

Publikováno 10. května 2017

"'Treuhänderische' Übernahme und Verwahrung - international und interdisziplinär betrachtet"

Autor: Marcela Strouhalová

Ve dnech 2. až 4. května 2017 proběhla na půdě vídeňské univerzity další z vědeckých konferencí zabývající se problematikou zavlečeného umění.

Číst celý článek

Publikováno 5. května 2017

Přednáškové turné po českých vzdělávacích institucích

Autor: Tomáš Foltýn

V rámci projektu Knihy znovu nalezené bylo uskutečněno velké množství PR aktivit včetně představení projektu na odborných konferencích, regionálních knihovnách a přednášek na vysokých školách humanitního zaměření – zejména specializovaných knihovnických oborů. V rámci těchto aktivit byly představeny všechny výstupy projektu a popsán průběh jeho řešení. Účastníky přednášek nejvíce zaujala oblast výzkumu provenienčních znaků a dohledávání informací o původních vlastnících.

Číst celý článek

Publikováno 26. dubna 2017

Závěrečný workshop třetí BFB iniciativy

Autor: Marcela Strouhalová

Dne 20. dubna 2017 se uskutečnil další workshop řešitelského týmu projektu. Místem jednání se tentokrát stala Praha. Otázek k řešení bylo mnoho, vedle klasických ekonomických aspektů bylo nutné sumarizovat výsledky hlavního projektu, který končí 30. dubna 2017, stejně jako třetí BFB iniciativy, zaměřené na prezentaci výsledků v podobě přednáškových turné po Norsku i Čechách.

Číst celý článek

Publikováno 26. dubna 2017

Pařížská konference Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis? Tentatives d'identification et de restitution, un chantier en cours.

Autor: Marcela Strouhalová

Ve dnech 23. a 24. března 2017 se v Paříži uskutečnila mezinárodní konference Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis. Tématem této konference, jak už zní její název, byly knihovny ukradené nacisty v průběhu druhé světové války.

Číst celý článek

Publikováno 17. března 2017

Pravidelně vydávaná publikace Nytt blikk se v roce 2016 zaměřila na svobodu slova a knihy během druhé světové války

Autor: Gro Kvanvig

Součástí třetí bilaterální spolupráce s norským partnerem, organizací Stiftelsen Arkivet, bylo vedle vytvoření edukačního programu a tvorby propagačně-vzdělávacího videa, i přednáškové turné, cílené na širokou veřejnost.

Číst celý článek

Publikováno 9. března 2017

Přednáškové turné k edukačnímu programu v Norsku

Autor: Marcela Strouhalová

Součástí třetí bilaterální spolupráce s norským partnerem, organizací Stiftelsen Arkivet, bylo vedle vytvoření edukačního programu a tvorby propagačně-vzdělávacího videa, i přednáškové turné, cílené na širokou veřejnost.

Číst celý článek

Publikováno 15. února 2017

III. BFB iniciativa: Teorie v praxi – využití edukačního programu

Autor: Anna Vandasová

Třetí BFB iniciativa, která probíhá od začátku února 2017 opět ve spolupráci Národní knihovny ČR a Stiftelsen Arkivet, úzce navazuje na dvě předchozí a na samotný projekt Knihy znovu nalezené. Jak už napovídá její název, hlavním cílem je využití edukačního programu, vytvořeného ve druhé BFB inciativě, v praxi – při přednáškovém turné v České republice a v Norsku. Pracovníci projektu navštíví několik vzdělávacích institucí různého stupně, kde se budou snažit prostřednictvím vytvořeného programu a také prezentačního videa rozšířit do povědomí žáků, studentů a veřejnosti jiný, další pohled na poválečné události, na zacházení s kulturním dědictvím jako pamětí dějin.

Číst celý článek

Publikováno 23. ledna 2017

Výměna zkušeností na workshopu v Kristiansandu

Autor: Nina Wančová

Výměna zkušeností a spolupráce mezi Norskem a Českou republikou patří mezi důležité přidané hodnoty projektu. Proto jsou v každé fázi projektu naplánovány cesty do Prahy nebo naopak do Kristiansadu, kde sídlí naše partnerská organizace Stiftelsen Arkivet. Počátkem roku 2017 byla řada na nás, a proto jsme vyrazili na další osobní setkání na jih Norska, do přístavního města Kristiansand.

Číst celý článek

Publikováno 17. ledna 2017

A akce! Jak jsme natáčeli video

Autor: Nina Wančová

Jednou z aktivit v prodloužení projektu bylo natočení propagačního videa. Před samotným natáčením jsme si museli zodpovědět několik obecných otázek, zejména to, co videem chceme říci, k čemu bude video sloužit a koho chceme oslovit. Naším cílem je oslovit širokou veřejnost, přilákat pozornost k projektu, ukázat, kolik práce jsme v projektu udělali, vytvořit video, které bude možné použít jako seznámení s projektem a které navodí atmosféru během edukačních programů, které se uskuteční v březnu 2017 v Norsku a v České republice.

Číst celý článek

Publikováno 3. ledna 2017

Spolupráce se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví

Autor: Nina Wančová

Jak již bylo řečeno, spolupráce se studenty Masarykovy univerzity vznikla na základě pozitivních ohlasů na přednášky uskutečněné v rámci představení projektu na českých vysokých školách. Proto jsme se v zimním semestru akademického roku 2016/2017 zapojili do předmětu věnovanému informačním zdrojům, který je určen studentům druhého ročníku bakalářského studia. Jednou ze součástí atestu předmětu bylo vypracování multimediálních medailonků k zpracovaným příběhům původních vlastníků knih uložených v rezervních fondech. Mikropříběhy byly vypracovány v rámci 1. BFB iniciativy mladými historiky. Celkem vzniklo 19 medailonků.

Číst celý článek

Publikováno 16. listopadu 2016

Rozšíření projektu Knihy znovu nalezené prostřednictvím BFB iniciativ – Iniciativa II. Vytvoření edukačního programu

Autor: Tomáš Foltýn

V rámci projektu Knihy znovu nalezené bylo zjištěno mnoho zajímavých informací o nakládání s kulturními statky - v tomto případě s knihami. V realizovaných výstupech projektu bylo popsáno, proč některé dokumenty putovaly napříč Evropou, byly zjištěny nové okolnosti, jak byly knihy včleňovány do fondů NK ČR, jaký právní rámec jim byl v průběhu minulých dob udělen či jaké byly osudy vybraných původních vlastníků. Zmíněné výsledky výzkumu byly publikovány v průběhu řešení projektu - ať již v rámci výstav či jednotlivých článků na webu projektu. Vzhledem k hodnotě těchto informací dává velký smysl pokračovat v jejich šíření dále - v tomto případě zejména mladé generaci, která má o období kolem poloviny 20. století mnohdy zkreslené představy.

Číst celý článek

Publikováno 12. října 2016

Na tvorbě multimediálních medailonků spolupracujeme se studenty

Autor: Nina Seyčková

V rámci prodloužení projektu během první bilaterální spolupráce s názvem „Výzkum provenienčních znaků“ jsme si kladli za cíl zpracovat dvacet medailonků původních vlastníků knih. Nejprve jsme museli vytipovat konkrétní osoby či instituce. Tým historiků včetně historičky projektu Marcely Strouhalové a kolegyně Mirjam Kristensen z norské partnerské organizace Stiftelsen Arkivet zpracovali poměrně podrobné sondy do historie. Vzhledem k této aktivitě jsme upravili i webové stránky projektu - vznikla záložka Vlastníci (Holders), kde jsme během září postupně uveřejňovali zpracované příběhy.

Číst celý článek

Publikováno 19. září 2016

Závěrečný seminář: výměna zkušeností

Autor: Nina Seyčková

V úterý 13. září 2016 jsme se sešli i s norskými kolegyněmi v Praze na interním semináři k pokračování projektu v rámci výzvy BFB. Během intenzivního dne jsme si vyměnili zkušenosti s vytvářením výzkumu provenienčních znaků, jejich propagace a sdílení s osbornou i laickou veřejností.

Číst celý článek

Publikováno 18. srpna 2016

Kritéria výběru původních vlastníků

Autor: Marcela Strouhalová

Během prvních 16 měsíců projektu bylo zkatalogizováno přes 12 tisíc knih. V rámci knihovnických prací bylo objeveno přes dva tisíce jejich původních vlastníků. Diskuze s odborníky, zainteresovanou i laickou veřejností ukázala, že je nejen důležité, ale i velmi zajímavé ptát se, kdo byli tito vlastníci. V rámci 1. BFB iniciativy jsme se proto rozhodli provést historický výzkum u dvaceti původních vlastníků, jejichž osudy bychom v budoucnu chtěli prezentovat nejen jako textové biogramy, ale také interaktivní formou. Jaké osoby a instituce jsme tedy pro další výzkum vybrali?

Číst celý článek

Publikováno 16. srpna 2016

Rozšíření projektu Knihy znovu nalezené prostřednictvím BFB iniciativ – Iniciativa I. Výzkum provenienčních znaků

Autor: Tomáš Foltýn

Při řešení projektu „Knihy znovu nalezené“ byl podniknut průzkum Rezervních fondů NK ČR. Fondy byly zmapovány a na základě provenienčních znaků v nich obsažených došlo ke zkatalogizování více než 12 000 svazků nebohemikálních knih, které budou dostupné uživatelům prostřednictvím knihovního katalogu. Dále byla vytvořena pracovní databáze provenienčních znaků, která obsahuje kolem 2 000 původních vlastníků knih. Mezi nimi lze objevit významné osobnosti a instituce, jež utvářely kulturní život tehdejšího Československa.

Číst celý článek