Kritéria výběru původních vlastníků

Publikováno 18. srpna 2016

Během prvních 16 měsíců projektu bylo zkatalogizováno přes 12 tisíc knih. V rámci knihovnických prací bylo objeveno přes dva tisíce jejich původních vlastníků. Diskuze s odborníky, zainteresovanou i laickou veřejností ukázala, že je nejen důležité, ale i velmi zajímavé ptát se, kdo byli tito vlastníci. V rámci 1. BFB iniciativy jsme se proto rozhodli provést historický výzkum u dvaceti původních vlastníků, jejichž osudy bychom v budoucnu chtěli prezentovat nejen jako textové biogramy, ale také interaktivní formou. Jaké osoby a instituce jsme tedy pro další výzkum vybrali?

Seznam osob a institucí vzniklý na základě systematického mapování tzv. Rezervních fondů je velmi pestrý a i na jeho základě byl formulován závěr, že ne všechny z knih uložených v rezervních fondech NK ČR jsou konfiskáty z druhé světové války. Pokusili jsme se tedy o výběr co nejširšího spektra vlastníků, který byl ovšem limitován dostupností archivních pramenů.

Ze soukromých osob se veřejnost bude v blízké budoucnosti moci blíže seznámit s literárním kritikem Václavem Brtníkem, zakladatelem české propedeutiky Antonínem Veselým, profesorem právní historie Wilhelmem Weizsäckrem, profesorem tzv. rysové hygieny Karlem Thumsem, politikem Rudolfem Lodgmanem či jedním z blízkých spolupracovníků Reinharda Heydricha – Horstem Böhme.

V rezervních fondech nejsou ovšem zastoupeni pouze soukromí vlastníci, ale i knihy z knihoven škol, úřadů, spolků nebo firem. Národní knihovna ČR je tak dnes majitelkou částí knihovny Akademického gymnázia v Praze, ústavů Německé univerzity v Praze, Akademického čtenářského spolku v Praze, Ženského výrobního spolku, České protifašistické společnosti, Říšského drážního úřadu (Reichs Eisenbahn Amts), úředních soudů, společnosti Petschek & Co. nebo ČKD.

Norský spoluřešitel projektu, nadace Stiftelsen Arkivet, potom přinese hlubší informace o vlastnících z řady zahraniční provenience, o Archival Depot Offenbach, Freiherrlich Carl von Rotschild´sche öffentliche Bibliothek ve Frankfurtu, SD-Hauptamt Bücherei der verbotenen Bücher, Grossloge für Deutschland a Den Norske Store Landsloges.

Od 1. září 2016 budeme zveřejňovat každý den jeden z medailonů.

Provenienční znaky