Vlastníci - multimediální medailonky

Během trvání projektu jsme zkatalogizovali přes 12 000 knih, které v minulosti náležely kolem 2 000 unikátním vlastníkům - soukromým osobám i institucím. V pokračování projektu se více zabýváme tím, kdo byli lidé a instituce, které knihy původně vlastnili. Medailonky vybraných 20 vlastníků jsme zpracovali jako obsáhlé texty. Zároveň je však ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity Kabinetu informačních studií a knihovnictví převádíme do mediálně zajímavějších forem. Právě zde najdete medailonky zpracované např. jako infografiky či série obrázků s komentáři.


Publikováno 29. prosince 2016

Časová osa - Horst Böhme

Autor: Jakub Malý

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Horsta Böhmeho. Student si zvolil časovou osu. Tato práce byla naším týmem a vyučujícím z KISKu oceněna jako nejlepší studentská práce.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Sutori časová osa - Antonín Veselý

Autor: Jan Delong

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Antonína Veselého. Studenti zvolili prezentaci časové osy v Sutori.

Číst celý článek

Publikováno 25. ledna 2017

Infografika - Horst Böhme

Autor: Andrea Waltlová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Horsta Böhmeho. Studentka si zvolila informační grafiku, kterou vytvořila pomocí nástroje Piktochart.

Číst celý článek

Publikováno 25. ledna 2017

Časová osa - Akademické gymnázium

Autor: Eva Zörnerová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Akademického gymnázia Praha. Studenti vytvořili interaktivní časovou osu.

Číst celý článek

Publikováno 25. ledna 2017

Noviny - Wilhelm Karl Rudolf Weizsäcker

Autor: Lukáš Konečný

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Wilhelma Karla Rudolfa Weizsäckera. Studenti vytvořili dobové noviny.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Infografika - Petschek & Co.

Autor: Jakub Janák

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Petschek & Co. Studenti zvolili formu infografiky v Piktochart.

Číst celý článek

Publikováno 30. ledna 2017

Prezi - Česká protifašistická společnost

Autor: Richard Keller

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace České protifašistické společnosti. Studenti vytvořili dynamickou prezentaci Prezi doplněnou hudbou.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Video - Rudolf Lodgman von Auen

Autor: Tomáš Čajko

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Rudolfa Lodgmana von Auen. Studenti zvolili video prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Českomoravská Koleben-Daněk

Autor: Miroslav Rada

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Českomoravské Kolben-Daněk. Studenti zvolili Prezi prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Infografika - Karl Thums

Autor: Adam Budinský

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Karl Thums (1904–1976) a Institut für Erb- und Rassenhygiene. Studenti zvolili prezentaci v Piktochart.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Horst Böhme

Autor: Erik Holka

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Horsta Böhmeho. Studenti zvolili Prezi prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Video - Akademický čtenářský spolek

Autor: Veronika Kovářová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Aakademického čtenářského spolku. Studenti vytvořili video.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Reichs-Eisenbahnamt (Říšský drážní úřad)

Autor: Jiří Fleger

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Říšského drážního úřadu. Studenti vytvořili prezentaci v Prezi.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Webové stránky - Václav Brtník

Autor: Zuzana Krippelová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Václava Brtníka. Studenti vytvořili webové stránky.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Institut für Sozialanthropologie und Volksbiologie, Prag

Autor: Kristýna Šoukalová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Institut für Sozialanthropologie und Volksbiologie, Prag. Studenti zvolili Prezi prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 25. ledna 2017

Infografika - Německé úřední soudy (Deutsche Amtsgerichte) v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Marek Tardon

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Německých úředních soudů (Deutsche Amtsgerichte) v Protektorátu Čechy a Morava. Studenti si zvolili informační grafiku.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Infografika - Německé úřední soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Markéta Horáková

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Německých úředních soudů Protektorátu Čechy a Morava. Studenti zvolili formu infografiky pomocí nástroje Visme.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Německé úřední soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Lucie Schořová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Německých úředních soudů. Studenti zvolili Prezi prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 29. prosince 2016

Prezi - Ženský výrobní spolek český

Autor: Veronika Doležalová

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Ženského výrobního spolku. Studenti zvolili Prezi prezentaci.

Číst celý článek

Publikováno 4. října 2016

Infografika - Ženský výrobní spolek český

Autor: Nina Seyčková

Dějinné okolnosti vedly k tomu, že vzdělání žen se stalo palčivou otázkou. Mnoho žen žilo bez můžů, kteří by je a jejich děti zaopatřili, a ženy se tak musely začít učit, jak se uživit. Proto vznikl Ženský výrobní spolek český, jehož jednou z hlavních aktivit bylo zřízení obchodnicko-průmyslové školy, kde mohly získat vzdělání i ženy z chudých rodin, které neplatily školné. Infografika jasně a přehledně vyobrazuje okolnosti vzniku ženského hnutí, popudy pro založení spolku, představuje úspěšnost spolkové školy a v závěru ukazuje data a informace o spolkové knihovně.

Číst celý článek