"'Treuhänderische' Übernahme und Verwahrung - international und interdisziplinär betrachtet"

Publikováno 10. května 2017

Ve dnech 2. až 4. května 2017 proběhla na půdě vídeňské univerzity další z vědeckých konferencí zabývající se problematikou zavlečeného umění.

Pracoviště Universitní knihovny ve Vídni se touto problematikou zabývá již od roku 2004, samotná knihovna drží ve svých fondech knihy z nacisty rabovaných knihoven z let 1938 až 1945. Podle slov pořadatelů rezonovala myšlenka uspořádat toto setkání již dlouho.

Úvodní přednášku nazvanou „Artworks Looted during the Holocaust. The Unifinished Story“: The Washington Principles on Nazi-confiscated Art: Seeking Just and Fair Solution, přednesl James Bindenagel.

Samotná konference byla potom řazena do regionálních panelů: Rakousko, Německo, Praha, Vídeň, Mnichov. Pracovníci NK ČR Tomáš Foltýn a Marcela Strouhalová hovořili na téma otázek, které vytanuly v průběhu řešení projektu Knihy znovu nalezené, především v oblasti prvních sond do provenience původních vlastníků knih uložených v Rezervních fondech NK ČR. V pražském panelu dále vystoupili Michal Bušek z Židovského muzea v Praze a Michal Nosek a Johana Prouzová z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. První dva zmínění se zabývali židovskými knihami, poslední jmenovaná potom sbírkou umění Josefa Polláka.

V rámci diskuze byly vzneseny četné dotazy k problematice restitucí uměleckých děl i zpřístupňování informací potenciálním žadatelům o ně. Vydání sborníku z konference s pracovním názvem Treuhänderische Übernahme und Verwahrung – international und interdisziplinär betrachtet je plánováno na rok 2018.

Konference ve Vídni