Přednáškové turné po českých vzdělávacích institucích

Publikováno 5. května 2017

V rámci projektu Knihy znovu nalezené bylo uskutečněno velké množství PR aktivit včetně představení projektu na odborných konferencích, regionálních knihovnách a přednášek na vysokých školách humanitního zaměření – zejména specializovaných knihovnických oborů. V rámci těchto aktivit byly představeny všechny výstupy projektu a popsán průběh jeho řešení. Účastníky přednášek nejvíce zaujala oblast výzkumu provenienčních znaků a dohledávání informací o původních vlastnících.

Takto získané zkušenosti ukázaly, že je třeba o tématu nakládání s kulturními statky pravidelně hovořit a otevírat tuto oblast širší veřejnosti a zároveň vzdělávat mladou generaci, která má o událostech 30. až 50. let minulého století ve vztahu k transferům kulturních artefaktů jen velmi malé povědomí. Pro efektivnější a ilustrativnější přístup k této generaci byli v předchozích BFB iniciativách vytvořeny pomocné nástroje – propagační video či edukační program.

Prezentace projektu Knihy znovu nalezené from Books Discovered Once Again

Současně byla připravena dvě propagační turné po norských a českých institucích. V rámci českého turné uskutečněného v týdnu od 3. do 7. dubna 2017 volně navazujícího na norskou část přednáškového turné navštívili pracovníci Národní knihovny ČR a Gro Kvanvig z norské nadace Stiftelsen Arkivet následující instituce – Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze, Slezskou univerzitu v Opavě, Matiční gymnázium v Ostravě, Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice a Vyšší školu informačních studií a knihovnictví v Praze. Jednotlivé přednášky vzbudily ohlas studentů, otevřely další diskuzi o prezentaci kulturního dědictví a spolupráci mezi paměťovými institucemi, školami, studenty a pedagogy, včetně srovnání mezi vzdělávacími programy ukotvenými v norském a českém školském systému.

Přednáškové turné v Čechách
Přednáškové turné v Čechách
Přednáškové turné v Čechách