Rozšíření projektu Knihy znovu nalezené prostřednictvím BFB iniciativ – Iniciativa II. Vytvoření edukačního programu

Publikováno 16. listopadu 2016

V rámci projektu Knihy znovu nalezené bylo zjištěno mnoho zajímavých informací o nakládání s kulturními statky - v tomto případě s knihami. V realizovaných výstupech projektu bylo popsáno, proč některé dokumenty putovaly napříč Evropou, byly zjištěny nové okolnosti, jak byly knihy včleňovány do fondů NK ČR, jaký právní rámec jim byl v průběhu minulých dob udělen či jaké byly osudy vybraných původních vlastníků. Zmíněné výsledky výzkumu byly publikovány v průběhu řešení projektu - ať již v rámci výstav či jednotlivých článků na webu projektu. Vzhledem k hodnotě těchto informací dává velký smysl pokračovat v jejich šíření dále - v tomto případě zejména mladé generaci, která má o období kolem poloviny 20. století mnohdy zkreslené představy.

Klíčovou otázkou však je, jakým způsobem tyto události přiblížit mladé generaci. Perspektivním řešením, které je náplní předložené iniciativy, je vytvoření sofistikovaného edukačního programu, který by sledoval aktuální trendy vzdělávání a cestu knih studentům přiblížil atraktivním způsobem - ilustrativně, svěží vizualizací a zasazením do společenských souvislostí. K tomuto lze vynikajícím způsobem využít zejména životních osudů původních vlastníků. Vytvoření edukačního programu vyžaduje aktivní spolupráci mezi pracovníky Stiftelsen Arkivet (kompetence v oblasti vzdělávání) a NK ČR (znalostní základ), čímž naplní cíle bilaterální spolupráce – přispěje je tvorbě studií a přehledů k prohloubení mezinárodních vazeb a prohloubení vztahů v oblasti vzdělávání v obou partnerských zemích. Tato bilaterární iniciativa dále využije výstupů předchozí iniciativy "Výzkum provenienčních znaků", kterým tímto dává přidanou hodnotu a posouvá je na další úroveň. Je tak logickým dalším krokem v prezentaci této oblasti kulturních dějin a systematicky tak vytváří celek zprostředkování informací o nakládání s knižními fondy.