Nový edukační program budou využívat školy v Norsku!

Publikováno 23. května 2017

Edukační program s názvem "Kdo ovládá naše myšlenky? Literatura a knihy během druhé světové války" byl vybrán, aby se stal součástí vzdělávací nabídky pro vyšší ročníky středních škol v kraji Vest-Agder. Díky "vzdělávacím kulturním balíčkům" dostaly školy možnost vybrat si z nabídky různých programů, které byly vytvořeny v návaznosti na vzdělávací kurikulum.

Stiftelsen Arkivet nabízí školám návštěvu jejich instituce, kde se studenti dozví, co se dělo během druhé světové války a jak důležitá je svoboda slova pro dnešní společnost.

Věříme, že se lze poučit z interakce a ze zaujímaní různých postojů k historickým událostem. Na konci setkání si každý student vybere vlastní exlibris, kterou si může vlepit do své oblíbené knihy.

Pomůcky na edukační program

Edukační program

Představte si, že jste navštívili vaši knihovnu a knihu, kterou hledáte, odstranili z police. Knihovník vám řekl, že čtení této knihy je teď zakázané.

Filmy v kině byly nahrazeny jinými, o kterých jste v životě neslyšeli a kde hrají neznámí herci. Z rádia se linou hlasy, na které nejste zvyklí a tištěné noviny mají jiná záhlaví.

Muzeum ve vašem městě sundalo ze zdí obrazy, které tam dříve visely. Jsou dnes také zakázány a místo nich visí nová díla.

Toto se dělo v Evropě mezi lety 1933 a 1945.

Jaké myšlenky a názory byly zakázány? Jaké skupiny lidí byly perzekuovány a kdo byl ohrožen vyhlazením?

Toto je první text, s kterým se setkávají účastníci vzdělávacího programu. Když jsme program tvořili, bylo pro nás důležité, aby studenti přemýšleli nad různými aspekty historie konfiskování knih. Zvolili jsme perspektivu, která ukazuje, že historie se odráží v rozhodnutích konkrétních lidí.

Představujeme studentům pět konkrétních osob. Každá z nich měla jinou roli v historii konfiskování knih:

  1. hrdinský knihovník Reidunn Johnsen;
  2. zapálená aktivistka v oblasti práv žen Rosa Manus;
  3. fanatický odpůrce zednářství Eugene Nilsen;
  4. bystrý příslušník uhelné rodiny Ignatz Petschek;
  5. a zastánkyně evropského židovského kulturního dědictví Lucy Dawidowicz.

Během programu rozdělíme třídu do pěti skupin; každá skupina se zabývá příběhem jedné osoby.

K příběhu každé osoby musí studenti zaujmout nějaký postoj. Přičemž neexistuje jedna správná odpověď, existuje více důvodů, proč osoby jednaly tak, jak jednaly. Skrze diskusi a reflexi studenti postupně nalézají odpověď, kterou pak prezentují před zbytkem třídy.