Cesta k vydání knihy „Skrytá minulost knih uložených v Rezervních fondech NK ČR“

Publikováno 14. září 2017

V období po vydání odborné monografie „Knihy znovu nalezené“ byl řešitelský tým stejnojmenného projektu opakovaně kontaktován českou i mezinárodní odbornou komunitou s pozitivním hodnocením vědecké úrovně této knihy a požadavky na pokračování výzkumu v oblasti pohybů kulturních statků knižní povahy a role Národní knihovny ČR v tomto složitém procesu.

Nejen z tohoto důvodu pokračovala Mgr. Marcela Strouhalová ve svém archivním výzkumu a studiu sekundární literatury. Po více než ročním intenzivním studiu a výstupech na mezinárodních konferencích zabývajících se problematikou provenienčního výzkumu padlo rozhodnutí požádat zdroje EHP a Norských fondů o podporu výzkumu archivních pramenů uložených v německých archivech a následné vydání další odborné monografie, pracovně nazvané „Skrytá minulost knih uložených v Rezervních fondech NK ČR“, s cílem rozšířit povědomí o tématu a publikovat nové informace zjištěné během posledních měsíců výzkumných aktivit.

Nedílnou součástí knihy, zejména dle požadavků zahraničních badatelů, bylo poprvé prezentovat i podrobný soupis tzv. zednářské literatury včetně signatur, jimiž byly knihy opatřeny pro badatelské zpřístupnění. V průběhu řešení uvedené iniciativy bylo také rozhodnuto, že kniha bude primárně publikována v anglickém jazyce v počtu 213 výtisků.