Vydání odborné monografie „Knihy znovu nalezené“

Publikováno 18. května 2016

V rámci veletrhu Svět knihy 2016 byla poprvé veřejnosti představena odborná monografie „Knihy znovu nalezené“, jejíž autorkou je Mgr. Marcela Strouhalová. Tato kniha tvoří poslední výstup první fáze řešení stejnojmenného výzkumného projektu, na jehož řešení se podílí mimo Národní knihovny ČR i zástupci norské nadace Stiftelsen Arkivet.

Kniha s podtitulem „Konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR“ mapuje nejen část historie Národní knihovny ČR v letech 1918-1958, nýbrž i legislativní rámec nakládání s kulturními statky, aktivity jednotlivých státních orgánů činných v oblasti přesunů knižních celků a podává analýzu postupného budování tzv. rezervních fondů NK ČR, přičemž důkladně popisuje jednotlivé zdroje, ze kterých do Rezervních fondů proudily jednotlivé svazky. Významnou částí této publikace jsou i edice důležitých dokumentů, ze kterých si čtenář může udělat bližší představu, jak se ke knižním celkům přistupovalo. Na závěr jsou pak k dispozici obrazové přílohy získané při archivním studiu či evidenci provenienčních znaků v nich uvedených.

Vydaná monografie je prvním uceleným souborem informací vztahujících se k širšímu zasazení válečné a poválečné správy knižních statků ve vazbě na dějiny fungování státních orgánů. Tento význam byl pozitivně hodnocen i odbornými lektory Prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc. a Doc. PhDr. Marií Mackovou, Ph. D.

Pokud máte o tuto publikaci zájem, kontaktujte prosím hlavního řešitele projektu Mgr. Tomáše Foltýna na mailové adrese tomas.foltyn@nkp.cz.

Plakát k projektu Knihy znovu nalezené, který vytvořili studenti