Spolupráce se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví

Publikováno 3. ledna 2017

Jak již bylo řečeno, spolupráce se studenty Masarykovy univerzity vznikla na základě pozitivních ohlasů na přednášky uskutečněné v rámci představení projektu na českých vysokých školách. Proto jsme se v zimním semestru akademického roku 2016/2017 zapojili do předmětu věnovanému informačním zdrojům, který je určen studentům druhého ročníku bakalářského studia. Jednou ze součástí atestu předmětu bylo vypracování multimediálních medailonků k zpracovaným příběhům původních vlastníků knih uložených v rezervních fondech. Mikropříběhy byly vypracovány v rámci 1. BFB iniciativy mladými historiky. Celkem vzniklo 19 medailonků.

Na začátku akademického roku Tomáš Foltýn, hlavní řešitel projektu, a Marcela Strouhalová, historik projektu, jeli do Brna představit studentům zpracované medailonky, předestřít naše představy o jejich výstupech a zodpovědět případné dotazy. Během semestru jsme byli studentům k dispozici a zodpovídali jejich dotazy. Na konci semestru Nina Wančová a Tomáš Foltýn jeli do Brna na vyhodnocení studentských prací.

Po odevzdání prací jsme hodnotili studentské práce, hodnocení se účastnil celý tým projektu Knihy znovu nalezené a vyučující Martin Krčál z KISK. V úvodu setkání se studenty Nina Wančová představila modelový příklad multimediálního medailonku - infografiku k Ženskému výrobnímu spolku. Následně jsme vybrali pět nejlepších prací, jejichž tvůrci vystoupili před ostatními a představili svoji práci a zhodnotili nástroj, který používali.

Celkově studenti přistoupili ke svým úkolům velmi zodpovědně, ve většině případů našli další informační zdroje a doplnili své práce zejména o historický kontext, což pracím dodalo na plastičnosti a bohatosti. Bylo zřejmé, že jejich práce nebyla jednoduchá, protože u mnohých témat byl nedostatek obrazového materiálu, který by odlehčil textu a zároveň museli studenti myslet na autorská práva. Bylo vidět, že studenti dostali z témat maximum a my doufáme, že i jim práce mnohé dala.

Jedním z častých nástrojů, který studenti používali, byl nástroj Prezi, který umožňuje vytvořit dynamické prezentace. Jednalo se však často jen o hýbající se pole s texty. Další často se objevující formou byly časové osy, k jejichž vytvoření studenti využívali různé nástroje. Časové osy byly povětšinou dobře zpracované, zvlášť některé obsahovaly kromě zajímavých informací i bohatý obrazový materiál. Časové osy jsou přehledné, na historická témata se velmi dobře hodí. Dvě studentské skupiny zpracovaly video - bohužel u těchto prací nebyl zcela využit potenciál tohoto média, jednalo se spíše jen o texty s fotografiemi doplněné podkresovou hudbou a jejich délka byla příliš dlouhá. Několik dalších skupin využilo nástroje Piktochart k tvorbě přehledných infografik, v některých případech dopadl výsledek velmi dobře. Jedna skupina vytvořila dobové noviny.