III. BFB iniciativa: Teorie v praxi – využití edukačního programu

Publikováno 15. února 2017

Třetí BFB iniciativa, která probíhá od začátku února 2017 opět ve spolupráci Národní knihovny ČR a Stiftelsen Arkivet, úzce navazuje na dvě předchozí a na samotný projekt Knihy znovu nalezené. Jak už napovídá její název, hlavním cílem je využití edukačního programu, vytvořeného ve druhé BFB inciativě, v praxi – při přednáškovém turné v České republice a v Norsku. Pracovníci projektu navštíví několik vzdělávacích institucí různého stupně, kde se budou snažit prostřednictvím vytvořeného programu a také prezentačního videa rozšířit do povědomí žáků, studentů a veřejnosti jiný, další pohled na poválečné události, na zacházení s kulturním dědictvím jako pamětí dějin.

Kromě přednáškového turné se čeští řešitelé zúčastní mezinárodní konference "Where are the libraries that were looted by the Nazis? Identification and restoration : a work in progress" v Paříži, kam byli pozváni. Této akce se účastní důležitá pracoviště provádějící výzkum transferů kulturních statků v rámci válečné a poválečné Evropy a výsledky projektu Knihy znovu nalezené a následných BFB inciativ mohou otevřít dveře další mezinárodní spolupráci.

Na závěr této bilaterární spolupráce proběhne závěrečný interní seminář, který zhodnotí přínos projektu, výsledky prezentací na školách a pokusí se navrhnout další činnosti, které by dále rozšířily využitelnost dosažených výstupů.