IV. BFB iniciativa: Prohlubování výzkumu kulturního dědictví

Publikováno 31. května 2017

Počátkem května zahájila Národní knihovna ČR a Stiftelsen Arkivet práce na IV. BFB iniciativě s názvem Prohlubování výzkumu kulturního dědictví, její řešení potrvá do poloviny září.

Iniciativa navazuje na hlavní projekt Knihy znovu nalezené, jako i na předešlé tři iniciativy. Cílem je osvětlení procesu nakládání s předměty kulturní povahy v období II. světové války a krátce po ní. Ty se staly obětí rozsáhlých přesunů v rámci celé Evropy, díky čemuž se například v Národní knihovně dochovaly knihy původně patřící norským institucím.

Řešitelé se v rámci této inciativy aktivně účastnili mezinárodní konference “Accepting and Holding Objects “in Trust” – an International and Interdisciplinary Perspective“ ve Vídni, a to s příspěvkem “Looted, stolen, confiscated or just given?” About the most common question arising during the provenance signs surveys inside the National Library of the Czech Republic collection. Kromě toho podnikne Mgr. Marcela Strouhalová desetidenní výzkum v Bundesarchivu v Berlíně, věnující se problematice přesunů kulturního dědictví za II. světové války a po ní.

V rámci projektu bude také vydáno druhé, aktualizované vydání monografie „Knihy znovu nalezené“, zaměřené více na celoevropský kontext. V souvislosti s tím bude kniha vydána v české i anglické jazykové mutaci.

IV. inciativa bude završena závěrečným workshopem v Kristiansandu, kde budou diskutovány aktuální poznatky získané během zahraničního archivního průzkumu, studiu sekundární literatury a informací nabytých díky účasti na vědeckých akcích.