K pokračujícímu archivnímu výzkumu, tentokrát v německém Bundesarchivu

Publikováno 3. července 2017

V rámci 4. BFB iniciativy byl naplánován desetidenní výzkumný pobyt ve Spolkovém archivu v Německu, který proběhl v druhé polovině června 2017.

Cílem pobytu bylo prohloubit znalosti týkající se zahraniční části Rezervních fondů NK ČR, která se dostala na území Sudet na konci 2. světové války.

Využitelností fondu R 58 (Reichssicherheitshauptamt) jsme si byli vědomi již dříve, některé ze signatur ve fondu obsažených byly použity historiky již v minulosti. Hlavní záběr měl potom připadnout dvěma signaturám, R 58/5407 a R 58/6485. V těchto složkách jsou uloženy fragmenty katalogu knih, které byly zpracovávány nacisty na zámku Mimoň po evakuaci knih z Berlína. Díky tomu můžeme v budoucnu jednoznačně ztotožnit některé z knih ve fondech NK ČR.

Studováno bylo ale i množství dalších materiálů, které se týkaly např. knihoven jednotlivých služeben gestapa a SD v protektorátu – o tom, kde tyto knihovny skončily, panuje dodnes pochybnost.

Část informací z výzkumu byla použita v knize Skrytá minulost knih uložených v Rezervních fondech Národní knihovny ČR, další informace budou využívány průběžně při výzkumu a průzkumu fondů.

Výzkum v německém Bundesarchivu