Pařížská konference Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis? Tentatives d'identification et de restitution, un chantier en cours.

Publikováno 26. dubna 2017

Ve dnech 23. a 24. března 2017 se v Paříži uskutečnila mezinárodní konference Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis. Tématem této konference, jak už zní její název, byly knihovny ukradené nacisty v průběhu druhé světové války.

První jednací den proběhl v přednáškovém sále knihovny BULAC (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations), druhý jednací den byl situován do francouzské Národní knihovny (Bibliothèque nationale de France).

Vedle četných výzkumníků z Francie a Rakouska zazněly příspěvky badatelů z USA, Izraele, Ruska či Rakouska.

Projekt knihy znovu nalezené reprezentovala naše norská kolegyně partnerské instituce Stiftelsen Arkivet, Gro Kvanvig, s příspěvkem reflektujícím norské knihovny v průběhu 2. světové války a nálezu norských zednářských knih v poválečném Československu (The libraries in Norway during World War II and the story of how the Norwegian freemasonic LIbrary ended up in a castle in the Czech Republic). Projekt byl zároveň prezentován roll-up posterem, který byl cílen na strukturu rezervních fondů NK ČR a restituce spojeneckého majetku z poválečného Československa. Dalším českým řečníkem konference byl Michal Bušek z Židovského muzea v Praze, který promluvil o provenienčním výzkumu probíhajícím v rámci této instituce.

Vedle vytyčení obecných otázek spoliace knihoven byly řešeny i případové studie. Bohatá byla potom „kuloární“ diskuze o dalších směrech výzkumu a nutnosti mezinárodní spolupráce především v oblasti výzkumu provenience.

Prezentace projektu v posterové sekci