Na tvorbě multimediálních medailonků spolupracujeme se studenty

Publikováno 12. října 2016

V rámci prodloužení projektu během první bilaterální spolupráce s názvem „Výzkum provenienčních znaků“ jsme si kladli za cíl zpracovat dvacet medailonků původních vlastníků knih. Nejprve jsme museli vytipovat konkrétní osoby či instituce. Tým historiků včetně historičky projektu Marcely Strouhalové a kolegyně Mirjam Kristensen z norské partnerské organizace Stiftelsen Arkivet zpracovali poměrně podrobné sondy do historie. Vzhledem k této aktivitě jsme upravili i webové stránky projektu - vznikla záložka Vlastníci (Holders), kde jsme během září postupně uveřejňovali zpracované příběhy.

Aktivity v prodloužení projektu na sebe navazují. V další výzvě jsme se proto zavázali k vytvoření medailonků v nějaké mediálně zajímavější formě, které budou přístupnější než rozsáhlé texty. Udělali jsme si rešerši možností, které webová prezentace v současnosti nabízí. Doufáme, že multimediální medailonky inspirují ty, kteří náš projekt sledují, k tomu, aby si kompletní medailonky nakonec přečetli. V záložce vlastníci tak najdete i položku Multimediální medailonky, kde je budeme postupně uveřejňovat. V současné chvíli tam naleznete první z nich - infografiku k Ženskému výrobnímu spolku.

Spolupráce se studenty

V minulém (akademickém) roce jsme představili projekt studentům Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v rámci tzv. Bloku expertů. Hlavní řešitel projektu Tomáš Foltýn představil interdisciplinární přístup projektu, historička Marcela Strouhalová prezentovala aktuální stav historického výzkumu. Naše přednáška byla studenty ohodnocena jako nejzajímavější z celého semestru. Na základě přednášky vzniklo několik výstupů od studentů. Např. Zbyněk Tajovský vytvořil infografiku znázorňující cyklus knihy v projektu; Lukáš Eliáš vytvořil rovněž inforgrafiku představující hlavní cíle a základní informace o projektu. Inforgrafiku Moniky Langerové jsme již na webu prezentovali v jiném článku.

Právě na základě těchto pozitivních zkušeností se studenty jsme iniciovali další spolupráci na tvorbě multimediálních medailonků. Studenti budou v předmětu, který se věnuje prezentaci kulturního dědictví, jako semestrální práci předělávat textové medailonky do mediálně atraktivnějších forem. Nejlepší z nich potom oceníme finanční odměnou.