Mutlimediální prezentace medailonků vlastníků 

Publikováno 4. července 2016

V prodloužení projektu je jednou z nových aktivit zpracování dvaceti medailonků původních vlastníků. Bude se jednat jak o soukromé vlastníky, tedy osoby, tak o instituce či spolky. Základem pro sběr materiálů k původním vlastníkům konfiskovaných či zavlečených knih bude archivní výzkum. Jedním z našich úkolů je i prezentace výzkumu. Vznikne e-kniha s celými texty medailonků, zkrácené texty budou průběžně publikovány na webu. Zavázali jsme se však i k tomu, že medailonky zpracujeme a vystavíme na web nějakou multimediálnější a uživatelsky atraktivnější formou. Následující text shrnuje vybrané možnosti, které současné technologie a internet umožňují.

Video

Výzkumníci, podílející se na tvorbě medailonků, mají za úkol v archivech nalézt i obrazovou dokumentaci, fotografie či scany zajímavých archiválií. Jednou z možností, jak medailonky ztvárnit, je video, které by bylo vytvořeno z dostupného obrazového materiálu a doplněno o mluvený komentář. Vzhledem k tomu, že je projekt mezinárodní, je při tvorbě multimediálních medailonků třeba mít na paměti, že musí být zveřejněny i v anglickém jazyce. Video by tedy muselo být opatřeno anglickými titulky. Videa jsou velmi atraktivním obsahem, ale jejich tvorba může být náročnější než u jiných forem prezentace. Audio není v našem případě vhodné proto, že se obtížně transformuje do cizího jazyka.

Video

Zdroj obrázku.

Obrazová koláž s popisky

Jednoduchou a přitom vizuální působivou by mohla být obrazová koláž s popisky. Výhodou této formy prezentace je, že lze naznačit vztahy mezi jednotlivými fotografiemi, časovou souslednost a podobně nebo vystihnout důležité milníky v historii spolku či instituce nebo důležité okamžiky v životě člověka. Tuto formu použili v multimediálních článcích v New York Times.

Obrazová koláž

Infografika

Stále oblíbenější je vytváření infografiky, protože při troše fantazie lze tuto formu použít skoro na jakékoli téma. Její velkou výhodou je, že ji můžeme použít i tam, kde nemáme mnoho původního obrazového materiálu. Stejně jako u obrazové koláže s popisky nám umožní vypíchnout z daného tématu to nejdůležitější. Výhodou infografiky je, že jasně a stručně předávají informace, které jsou podpořeny vizuálním materiálem a výraznými barvami a tudíž jsou informace v ní obsažené lépe zapamatovatelné. Příkladem může být následující infografika. Na tvorbu infografiky navíc existují i volně dostupné webové aplikace.

Infografika

Fotostory

Je známo, že jedna fotografie vydá za tisíc slov. Máme-li navíc dostatek zajímavého obrazového materiálu, nabízí se vytvořit fotostory - sérii několika obrázků doplněnými krátkými popisky. Tato forma prezentace jasně podtrhuje vizuální materiál, textové informace jsou krátké a pouze ilustrativní, je tedy třeba s textem dobře, byť na malé ploše, pracovat. Na stránkách New York Times v sekci interaktivních článků jsou fotografie s texty navíc vytvořeny tak, že se mění, když přes ně uživatel scrolluje myší. .

Fotostory

Slideshow

Stejně jako u předchozí formy prezentace je tvorba slideshow možností, jak vyzdvihnout obrazový materiál. Výhodou této prezentace je, že textem "nekontaminujeme" samotnou fotografii, protože popisek je totiž vedle ní. Navíc text může být o něco obsáhlejší než u fotostory. Stejně jako u jiných příkladů je tato forma prezentace použita jako doplnění ke článkům v New York Times.

Slideshow