Přednáškové „miniturné“ po českých vysokých školách

Publikováno 1. června 2016

Prezentace výsledků i vizí projektu Knihy znovu nalezené je nedílnou součástí projektu samotného. Protože si uvědomujeme, že projekty jsou v současné době jedním z nejdůležitějších nástrojů vědy a výzkumu i dalších programových oblastí, rozhodli jsme se, že cílovou skupinou, které by měly být informace o projektu podány, by měli být studenti vysokých škol.

„Miniturné“ jsme začali 15. října 2015 na Masarykově univerzitě v Brně, Kabinetu informačních studií a knihovnictví, kam jsme byli pozváni přednášet v rámci Bloku expertů. Pokračovali jsme 12. listopadu na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsme hovořili ke studentům Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Přednášky jsme zakončili 23. listopadu na Univerzitě Karlově v Praze, Ústavu informačních studií a knihovnictví, kde nám byl vyhraněn prostor v rámci tzv. Jinonických informačních pondělků.

Tomáš Foltýn informoval posluchače o zákulisí příprav mezinárodních projektů, nastínil cíle a výstupy projektu Knihy znovu nalezené i jejich aktuální plnění. Marcela Strouhalová potom hovořila o dějinném pozadí souvisejícím s rezervními fondy NK ČR.

Budoucím knihovníkům jsme se snažili ukázat, že tematika výzkumu knižních fondů je takřka bezbřehá a nastínili jim možnosti jejich vlastního výzkumu např. v rámci kvalifikačních prací. Za řešitelský tým doufáme, že téma studenty oslovilo a vzniknou další sondy do této problematiky.

Naše přednáška dokonce inspirovala studentku Moniku Langerovou z Masarykovy univerzity v Brně k vytvoření infografiky k projektu.