Přednáškové turné k edukačnímu programu v Norsku

Publikováno 9. března 2017

Součástí třetí bilaterální spolupráce s norským partnerem, organizací Stiftelsen Arkivet, bylo vedle vytvoření edukačního programu a tvorby propagačně-vzdělávacího videa, i přednáškové turné, cílené na širokou veřejnost.

První část tohoto turné se uskutečnila na přelomu února a března 2017 v Norsku. Dvě přednášky mohlo auditorium navštívit přímo v objektu Stiftelsen Arkivet, další v městské knihovně ve městě Arendal a nakonec v národní knihovně v Oslu. S jednou z přednášek navštívili přednášející studenty kristiansandské střední školy Tangen.

Zvoleno bylo logické schéma, kdy pracovnice Stiftelsen Arkivet, Gro Kvanvig a Mirjam Kristensen, načrtly situaci kolem zajištění knih z nepřátelského majetku v norském kontextu, následně bylo prezentováno projektové video, v druhé části potom vystoupil Tomáš Foltýn a Marcela Strouhalová, kteří představili aktivity Národní knihovny ČR, základní cíle a výstupy projektu samotného a nakonec i finální výsledky bezmála dvouletého historického výzkumu.

Ukázalo se, že téma je v mnohých aspektech zajímavé i pro norskou veřejnost. Mnohé dotazy se dotkly především knih norské zednářské lóže D. N. St. Landsloges, které byly zkatalogizovány v průběhu projektu.

Nad rámec projektových aktivit věnuje Stiftelsen Arkivet problematice samostatnou výstavu, kterou mohou návštěvníci shlédnout od 28. února 2017 v prostorách knihovny této nadace. Na tuto výstavu byly zapůjčeny knižní exponáty z NK ČR a Židovského muzea v Praze. Návštěvníci zde mohou na dotekové obrazovce shlédnout jak původní virtuální výstavu a video, tak vyzkoušet edukační program po celou dobu jejího trvání do konce roku 2017.

V průběhu měsíce dubna se toto turné přemístí i do Čech, o čemž budete nadále informováni.

Přednáškové turné v Norsku
Přednáškové turné v Norsku
Přednáškové turné v Norsku