Poslední workshop se uskutečnil v září v Kristiansandu

Publikováno 15. září 2017

Na začátku září se v Kristiansandu uskutečnil interní workshop v pořadí již 4. BFB iniciativy s názvem "Prohlubování výzkumu kulturního dědictví". První část jednání byla zaměřena na odborné aktivity iniciativy, především na prezentaci průběhu historického výzkumu v Berlíně. Historik projektu Mgr. Marcela Strouhalová seznámila norské kolegy s výsledky svého bádání, které zúročí ve své nové knize, která představuje hlavní výstup iniciativy.

Kromě technických detailů o tisku a překladu knihy, spolu s ekonomickou stránkou a aktuální revizí čerpání rozpočtu, došlo na prezentaci norských kolegů o další využitelnosti edukačního programu.

Ve společné diskuzi byly sumarizovány veškeré realizované výstupy ať už v rámci hlavního projektu "Knihy znovu nalezené" či navazujících BFB iniciativ. Spolupráce byla hodnocena jako přínosná pro obě strany - s příslibem kooperace i v budoucnosti.