Závěrečný seminář: výměna zkušeností

Publikováno 19. září 2016

V úterý 13. září 2016 jsme se sešli i s norskými kolegyněmi v Praze na interním workshopu k pokračování projektu v rámci výzvy BFB. Během intenzivního dne jsme si vyměnili zkušenosti s vytvářením výzkumu provenienčních znaků, jejich propagace a sdílení s odbornou i laickou veřejností.

Během úvodního slova hlavní řešitel projektu Tomáš Foltýn shrnul postup v první navazující BFB výzvě a zopakoval, jaké jsme si vytyčili cíle. Marcela Strouhalová, historik projektu, nám představila postup v kategorizaci původních vlastníků knih, které jsme zpracovali během původního projektu. Postupně vytvořila propracovaný systém třídění vlastníků do podskupin, z nichž poté vybrala zástupce tak, aby byly medailonky co nejpestřejší a pokrývaly celou škálu různorodých vlastníků.

BFB I Initiative: Provenance Sings Survey from Books Discovered Once Again
How to choose the right persons institutions for the microstories creation from Books Discovered Once Again

Po krátké přestávce se ujala slova Jitka Bílková z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jitka Bílková byla jedním z historiků, kteří se podíleli na archivním výzkumu ke zpracování původních vlastníků. Nejprve nám přiblížila, jak postupovala v práci a jak využívala archivní zdroje. Poté nám představila zpracovaný životopis a osudy Wilhelma Weizsäckera - právního historika na Německé univerzitě Karlově v Praze a přesvědčeného nacisty.

Po Jitce Bílkové vystoupila se svým příspěvkem Zuzana Fotlýnová, která se na Univerzitě v Pradubicích zabývala historií obchodu, hospodářství a financí. Zuzana Foltýnová zpracovala příběh rozvětvené židovské rodiny Petscheků, které můžeme považovat za české Rotshildovi. Tato rodina nabyla ohromného bohatství za první republiky, kdy se zabývala bankovnictvím, těžbou uhlí a dalším. Do jejich podnikání bohužel tvrdě zasáhla druhá světová válka. Podařilo se jim uchránit si holé životy, ale o své bohatství přišli.

Petschek & Co. from Books Discovered Once Again

Celkově má vzniknout dvacet příběhů původních vlastníků; norští kolegové jich mají vytvořit pět. Mirjam Kristensen nás seznámila s postupem prací na jejich části medailonků i s problémy, kterým musí čelit. Tři z pěti textů jsou prakticky hotové, na dalších dvou se intenzivně pracuje a budou odevzdány do konce měsíce.

Po poledni jsme se věnovali tématu propagace medailonků. Představili jsme náš záměr publikovat texty medailonků včetně obsáhlého poznámkového aparátu v elektornickém sborníku, který bude určen především odborné veřejnosti nebo budoucím badatelům, kteří naleznou informace strukturovaně na jednom místě. Původně jsme vydání e-knihy nezamýšleli, ale při pohledu na kvalitní zpracování medailonků jsme usoudili, že je jejich publikování žádoucí. Nina Seyčková pak ve své prezentaci představila možnosti, jak medailonky prezentovat v odlehčenější a vizuálně zajímavější podobě. Tato studie vznikla na základě rešerše nejrůznějších trendů, které se v propagaci v současnosti na internetu objevují. Tyto vizuálně zajímavější formy obsahu byly samozřejmě vybrány s ohledem na povahu projektu - na vstupní materiál, který máme a na nutnost dvou jazykových verzí. Tomáš Foltýn následně představil rozjíždějící se spolupráci na tvorbě multimediálních medailonků se studenty knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, která vznikla na základě úspěšné a studenty velmi ceněné přednášky o projektu v loňském roce. Studenti si v předmětu vyzkouší, jak je možné představovat kulturní dědictví široké veřejnosti, a zároveň se dozví ještě více informací o povaze našeho mezinárodního projektu.

Multimedia presentation of the microstories from Books Discovered Once Again

Během celého workshopu jsme vedli diskuse o tom, jak nejlépe naplnit vytyčené cíle. Gro Kvanvig se ve své prezentaci zamýšlela nad tím, jak ještě více vytěžit příběhy o zavlečených nebo konfiskovaných knihách či jejích majitelích, které jsme zpřístupnili široké veřejnosti v původním projektu formou virtuální výstavy.

How to promote virtual exhibiton from Books Discovered Once Again

V odpoledních hodinách byl prostor na to, aby se probraly organizačně-finanční záležitosti projektu, otázky ohledně rozpočtu a financování a náležitostí s průběžnými monitorovacími zprávami, které se předkládá zprostředkovateli Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - Ministerstvu financí ČR.