Závěrečný workshop třetí BFB iniciativy

Publikováno 26. dubna 2017

Dne 20. dubna 2017 se uskutečnil další workshop řešitelského týmu projektu. Místem jednání se tentokrát stala Praha. Otázek k řešení bylo mnoho, vedle klasických ekonomických aspektů bylo nutné sumarizovat výsledky hlavního projektu, který končí 30. dubna 2017, stejně jako třetí BFB iniciativy, zaměřené na prezentaci výsledků v podobě přednáškových turné po Norsku i Čechách.

Druhá část jednání se potom orientovala na nadcházející spolupráci v rámci čtvrté BFB iniciativy: Prohlubování výzkumu kulturního dědictví. Dojednány byly konkrétní termíny úkolů, kterých ani tentokrát nebude málo. Bude pokračovat historický výzkum, tentokrát v berlínské části Bundesarchivu, online se pokusíme prověřit archiválie v The National Archive. Zjištěné poznatky budou následně publikovány v nové monografii, cílící na zahraniční zájemce. Diskutovány tak byly otázky, jakým způsobem strukturovat novou publikaci, společně s nutností využít publikaci jako prezentační nástroj zednářské kolekce uložené v NK ČR.

Shrnující prezentace hlavního řešitele projektu