Webové stránky - hlavní komunikační nástroj

Publikováno 30. března 2017

Projekt bez propagace jakoby nebyl. Prezentování projektu jak odborné, tak laické veřejnosti, je důležité. Projekt Knihy znovu nalezené je interdisciplinární, propojuje historický výzkum a knihovnictví, a proto doufáme, že bude inspirovat ostatní - proto také přistupujeme k tématu propagace zodpovědně. Hlavním komunikačním kanálem jsou pro nás webové stránky. Jak jsme je tvořili, jak se měnily a vyvíjely?

Od wireframů k první verzi

Hned po začátku projektu jsme začali plánovat webové stránky, neboť jsme se zavázali k tomu, že první verze bude spuštěna již dva měsíce po začátku projektu. Nejprve jsme rozvrhli hlavní strukturu webu ve formě wireframů. Použili jsme nástroj MockFlow, který v placené verzi umožňuje vytvořit dynamický prototyp, kde fungují odkazy a můžete tak snadno simulovat uživatelský zážitek. K realizaci webových stránek jsme použili volně dostupnou šablonu pro statické stránky Bootstrap Modern Business, jejíž výhodou je, že je responzivní a web proto dobře funguje i na mobilních zaříních. Kromě hlavní stránky vznikly statické stránky O projektu a Aktivity. Důležitou součástí hlavní stránky je počítadlo zaevidovaných svazků, kde mohli uživatelé sledovat, jak pokračujeme ve vytyčeném cíli zkatalogizovat 12 000 svazků.

Wireframy webu Knihy znovu nalezené
Takto vypadaly wireframy webu.

Jak pravidelně informovat? Blog integrovaný do stránek

O měsíc později jsme přidali sekci Zajímavosti (Findings), která je v podstatě blogem, kde uveřejňujeme zajímavá zjištění, píšeme o přednáškách, které jsme uskutečnili, shrnujeme aktivity, na kterých jsme se podíleli a odhalujeme zákulisí projektu. Jedním z našich cílů bylo i prezentování práce knihovníků. Již v první fázi projektu vznikla série pěti článků, které popisují cyklus knihy v projektu od vybrání svazků, očisty knih, přípravu zpracování, katalogizaci, zpřístupnění a digitalizaci. Do této chvíle je v sekci Zajímavosti uveřejněno 34 článků v české verzi a 31 článků v anglické verzi (na překladech textů pracujeme).

Původní hlavní stránka webu
Po dlouhou dobu projektu byl součástí hlavní stránky webu carusel se střídajícími se obrázky.

V dalším rozšíření webu jsme přidali sekci Napsali o nás (Media), kde uveřejňujeme seznam proběhlých a chystaných přednáškových aktivit, seznam ohlasů v českých i zahraničních médiích a v odborných periodikách. Na této stránce rovněž najdete integrovaný feed z Facebooku Národní knihovny, který využíváme k propagaci, z Facebookové stránky, kterou založili kolegové z Norska a záznam příspěvků na Twitteru.

Jelikož je projekt mezinárodní, je třeba mít webové stránky i v anglické verzi. Ta byla zprovozněna ve třetí fázi rozšíření projektu.

Po relizaci virtuální výstavy jsme ji integrovali do webových stránek tak, že vznikla záložka v hlavním menu s odkazem na samostatnou virtuální výstavu, která je provozována na vlastní doméně.

Prodloužení projektu zapříčinilo změnu struktury webu

Zásadní pro podobu webových stránek bylo prodloužení projektu. Přibyla nutnost najít místo pro prezentaci historických studií, které se věnovaly původním vlastníkům knih a místo, kde budeme uveřejňovat informace týkající se aktivit financovaných z bilaterálních iniciativ. Položky O projektu, Média a Aktivity jsme proto sloučili do jedné záložky v hlavním menu s názvem O projektu. Uvolnilo se nám proto místo pro nové záložky Vlastníci (ta je rozčleněna na dvě - Medailonky a Multimediální medailonky) a BFB iniciativy, která má stejnou strukturu jako blog Zajímavosti.

Nová home page

Původní hlavní stránka webu
Nová podoba home page, kde jsme na přední místo umístili propagační video a akcentovali nejnovější či nejzajímavější články z poslední doby.

V prodloužení projektu vzniklo propagační video. Přišlo nám škoda informovat o něm příznivce projektu pouze v jednom z článků na blogu, proto jsme se rozhodli zrušit carusel a nahradit ho právě videem. Vedle videa tak vzniklo místo, kde můžeme upozorňovat na zajímavé či nejnovější články přímo na home page, což je dobré, protože v množství článků již nemusí být snadné se lehce orientovat. Původně byla home page zaměřená hlavně na to, aby předala základní informace o projektu a o institucích, které za projektem stojí. Rozhodli jsme se jí ale využít jiným způsobem a akcentovat zejména zajímavé výstupy, které během projektu vznikly. Vznikl totiž edukační program, který vytvořily kolegyně z norské instituce Stiftelsen Arkivet. K edukačnímu programu využívají i samostatné webové stránky, na kterých uživatel najde čtyři zajímavé příběhy vážící se k našim knihám a k historickým událostem. Postavili jsme proto virtuální výstavu a edukační program na stejnou úroveň a odkazujeme na tyto výstupy formou obrázku z druhého řádku na hlavní stránce. V třetím řádku pak formou koláže z razítek lákáme k prostudování medailonků původních vlastníků knih a předáváme základní informace o projektu.

Statistika nuda je, má však cenné údaje - návštěvnost

Celkový počet přístupů na stránku bylo od jejího vzniku 125 829 (bez robotů, kteří prohledávají internet). Unikátních návštěvníků bylo 28 758. Přibližně 12 procent přístupů (15 195) bylo přes mobilní zařízení, přičemž jen z Androidu jich bylo 10 276. Přímo na web knihyznovunalezene.eu šlo 89 396 návštěvníků. 1 554 návštěvníků se k nám dostalo skrz vyhledávání na Google.cz, 415 z Google.com. Určitě se vyplatí investovat čas do propagace projektu v médiích - 376 návštěvníků se na náš web dostalo proklikem z článku na severu Lidovky.cz.

Virtuální výstava je zprovozněna na samostatné doméně www.exhibition.knihyznovunalezene.eu, takže jsme měli možnost sledovat i její návštěvnost. Celkových přístupů na stránku bylo 77 230 (bez robotů). Unikátních návštěvníků bylo 6 842. Z mobilních zařízení se na virtuální výstavu dívalo 8 086 (11 procent návštěvníků); v tomto případě převládal operační systém iOS (5 163) nad Androidem (2 923). V drtivé většině případů se lidé dívali přímo na stránku s virtuální výstavou. Poměrně překvapivé je, že jen 266 návštěvníků se na ní podívalo skrz projektový web, 277 ji našlo přes Google.com, 70 přes Google.cz.