Proběhl úspěšný závěrečný seminář v Praze

Publikováno 6. dubna 2016

Závěrečné semináře jsou jedním z hlavních výstupů našeho projektu, kde můžeme aktivně prezentovat výsledky našeho snažení a práce na dosahování vytýčených cílů a zároveň tyto výsledky a zjištění diskutovat s odbornou veřejností. Z tohoto hlediska snad můžeme říct, že se nám závěrečný seminář konaný 31. března 2016 v Praze vydařil v obou ohledech.

Jsme velice potěšeni, že nám seminář otevřel úvodním slovem zástupce norské ambasády v Praze, Mr. Frank Arne Johanesen, který ve svém úvodním slovu mj. ocenil naše webové stránky z hlediska obsahu a zajímavostí, kterými se snažíme stránku plnit. Poté se ujal úvodní řeči Mgr. Tomáš Foltýn, odborný garant projektu, který kromě stručného představení projektu, jeho obsahu, cílů a komentáře k aktuálnímu dění v mediích, také celou akci moderoval. Neopomenul poděkovat všem pracovníkům z Ministerstva financí ČR a Ministerstva kultury ČR, kteří jsou nám v projektu při jeho řešení nápomocni. V neposlední řadě byli přivítáni naši kolegové z norské organizace Stiftelsen Arkivet, kterým rovněž patřil velký dík za spolupráci na projektu.

Po této úvodní části následovala série přednášek, koncipována do jednotlivých tematických bloků, vždy po dvou přednáškových příspěvcích následovala diskuze, do níž se zapojovali účastníci semináře. V dopoledním programu vystoupila PhDr. Petra Večeřová, Ph. D. se svým příspěvkem o Československém knihovnictví v letech 1939 – 1959, dále byl prezentován blok věnovaný cenzuře v literatuře, kde svůj příspěvek o Cenzuře v českých knihovnách po roce 1945 přednesl PhDr. Petr Šámal, Ph. D. Norský výzkumník Kristian Aurebekk Andersen, Cand. philol. zakončil tento blok prezentací o Cenzuře literatury v národním socialistickém Norsku.

Po obědové přestávce následovala prezentace Dr. Anette Storeide, Associate Proffesor o Nazifikaci norské kulturní politiky a o práci norského spisovatele Frithjof Saelena. PhDr. Kristina Uhlíková, Ph. D. pak účastníky semináře seznámila s činností Národní kulturní komise pro správu národního kulturního majetku (1947 – 1951). V posledním bloku závěrečného semináře byly profesorem Janem Kuklíkem, děkanem Právnické fakulty UK v Praze, prezentovány Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím. Přednáškovou sérii ukončila Mgr. Marcela Strouhalová, historik projektu, prezentací o svém archivně historickém výzkumu, kde svou pozornost věnovala orgánům zodpovědným za konfiskaci knižního majetku, roli Národní a universitní knihovny a dalším zdrojům, jež jsou součástí rezervních fondů NK ČR.

Na závěr semináře se slova opět ujal Mgr. Tomáš Foltýn, který doplnil, co nás ještě v projektu čeká, poděkoval všem přednášejícím a účastníkům semináře za přínosně strávený čas a pozval všechny hosty na vernisáž výstavy Knihy znovu nalezené, která se konala tentýž den v pozdních odpoledních hodinách v prostorech Klementina.

Fotografie: Nina Seyčková, Jana Rumanová, Anna Vandasová

Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha

Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha

Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha
Závěrečný seminář, Praha