Vernisáž výstavy v Klementinu

Publikováno 4. dubna 2016

Ve čtvrtek 31. března 2016 se konal závěrečný seminář k projektu, po němž následovala slavnostní vernisáž výstavy v Klementinu. Výstava shrnuje historický výzkum, který během trvání projektu realizovala Marcela Strouhalová. Výzkum se snažil zodpovědět otázky, co se stalo se statisíci knihami zavlečenými během druhé světové války do Sudet, co se stalo s knihami zabavenými bezprostředně po válce a kdo byli původní vlastníci knih. Jelikož se jedná o první sondu do tohoto segmentu rezervních fondů Národní knihovny ČR, vzbudil výzkum více dalších otázek, než našel finálních odpovědí.

Výstava je členěna do 12 panelů, které vznikly ve spolupráci s výstavním oddělením Národní knihovny ČR. Po úvodním panelu následuje téma kulturních zločinů nacistického Německa, které popisuje, jak Němci drancovali kulturní majetek včetně knižního bohatsví. Zabavené knihy se kvůli ochraně proti bombardování dostaly z Berlína do Sudet a na Slezsko. Následuje panel věnovaný historii Národní a universitní knihovny během válěčných let, kdy proběhla velká evakuce knih z Klemntina na několik zámků. Další panel popisuje potrestání zločinců a konfiskace knih po skončení války v roce 1945 na základě dekretu prezidenta republiky. Pátým tématem jsou osudy Národní knihovny po roce 1945. Následujícím tématem jsou rezervní fondy Národní knihovny a jejich obsah - tento panel se opírá o 12 000 svazků, které jsme během projektu zkatalogizovali. Panely sedm až jedenáct se věnují vybraným původním vlastníkům knih - Jiřímu Arvédu Smíchovskému, Augustu Sauerovi, Engelbertu Pernerstorferovi, Gregoru Schwartz-Bostunitschi a Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag (Čtenářskému a přednáškovému spolku Německých studentů v Praze). Závěrečný panel je věnován představení projektu Knihy znovu nalezené. Všechny panely jsou bohatě ilustrovány kopiemi dokumentů, dobovými fotografiemi a jiným obrazovám materiálem. K vidění jsou i do vitrín instalované knihy s jejich razítky a exlibris.

Úvodní slovo měla Irena Maňáková z PR a marketingového oddělení Národní knihovny, Tomáš Foltýn, hlavní řešitel projektu, generální ředitel Národní knihovny ČR Petr Kroupa a autorka výstavy Marcela Strouhalová. Poté, co si hosté prošli výstavu jsme se přesunuli k bohatému občerstvení a neformálnímu zakončení slavnostního večera. Výstava bude k vidění na hlavní chodbě v Klementinu do 21. května 2016.

Fotografie: Nina Seyčková a Eva Hodíková

Vernisáž
Vernisáž výstavy v Klementinu
Vernisáž výstavy v Klementinu
Vernisáž výstavy v Klementinu

Vernisáž výstavy v Klementinu
Vernisáž výstavy v Klementinu
Vernisáž výstavy v Klementinu