Shrnutí katalogizačních prací provedených v rámci projektu Knihy znovu nalezené

Publikováno 15. července 2016

Během doby trvání projektu Knihy znovu nalezené, tj. od počátku projektu do konce dubna 2016, bylo řádně zkatalogizováno 12780 svazků. Jedná se o záznamy na doporučené úrovni zpracování (podle mezinárodních pravidel RDA – Resource Description and Access), tj. obsahují údaje jmenného i věcného popisu.

Těchto 12780 svazků je osignováno a připojeno na 11503 bibliografických záznamech. Proč je záznamů méně než svazků? Protože v některých případech se na jeden záznam připisuje několik exemplářů stejné knihy, nebo protože se jedná o vícesvazkovou monografii, kdy na jednom záznamu jsou připojeny všechny části/díly (např. encyklopedie nebo sborníky o více svazcích), nebo protože jde o díla na pokračování – seriály (časopisy, ročenky), kdy se všechny sešity připisují také na jeden záznam.

Z těchto 12780 svazků je 7030 zednářská literatura (jednolistové tisky, dějiny, ročenky, studie, atd.), ostatní jsou jiná zahraniční produkce (od běžně dostupných románů po dnes již vzácné exempláře produkce „třetí říše“). Územně česká produkce je obsažena jen výjimečně - několik málo exemplářů. Časově se jedná o svazky vydané v 19. a 20. století.

Všechny záznamy byly po skončení projektu v květnu 2016 zpřístupněny pro širokou veřejnost jak v bázi NKC (= katalog Národní knihovny), tak v bázi SKC (= Souborný katalog České republiky). Před jejich zveřejněním v SKC prošly záznamy ještě poslední formálně logickou kontrolou, jejíž výsledky jsou opravdu skvělé – drobné formální chyby byly jen v 0,5 % záznamů, což je velmi dobrý příklad efektivní spolupráce nově najatých katalogizátorů a stálých pracovníků NK ČR provádějících kontroly a revize záznamů. Zjištěné chyby byly ihned opraveny a záznamy jsou v SKC dostupné všechny.

Všechny zpracované svazky jsou dostupné v NK ČR v tzv. badatelském režimu, tj. pouze do studovny vědeckých pracovníků nebo studovny Národního konzervačního fondu, a to pro vědecké studijní účely.

I přes ukončení první fáze řešení projektu pokračují práce na zmapování dotčené části tzv. Rezervních fondů NK ČR a zpracování nových katalogizačních záznamů a informací o jednotkách. Jde o prověřené svazky, které svým charakterem spadají do aktivit navazujících na činnosti řešené v projektu „Knihy znovu nalezené“. Ke konci června 2016 tak bylo zpracováno dalších 1000 svazků.

Příklad zpracovaného seriálu