Chcete se dozvědět víc? Přijďte na přednášku k projektu

Publikováno 29. září 2015

Náš jedinečný projekt díky svému konceptu umožňuje propojit rutinní knihovnické činnosti s interdisciplinárním výzkumem a prezentací kulturního dědictví. Tento přístup je v našem prostředí nepříliš obvyklý, a proto považujeme za důležité seznámit s ním nejen odbornou veřejnost, ale i studenty vysokých škol humanitního zaměření, kterým tyto informace mohou pomoci při jejich studiu a otevřít jim další možnosti budoucího uplatnění v oblasti nových trendů prezentace kulturního dědictví. Pokud máte o projekt zájem, jste srdečně zváni na naše přednášky.

Představujeme rezervní fondy NK ČR

Jedním z cílů řešitelského týmu projektu Knihy znovu nalezené je rozšířit povědomí o knižním bohatství uloženém v Národní knihovně ČR a na základě dokumentů zmapovaných v rámci projektu prezentovat dosud nepříliš známý úsek historie nejen Národní knihovny ČR, ale i bývalého Československa. Knihovní fondy, které jsou předmětem projektu, jsou zajímavým svědkem válečného a poválečného nakládání s kulturním obsahem, ojedinělými svědky své doby a v některých případech i jedinečným dokladem fungování orgánů státní správy. Tyto dokumenty, uložené převážně v Rezervních fondech NK ČR, nejsou do dnešní doby uspokojivě zpracované, je jen málo informací o jejich struktuře a právním rámci, zejména s ohledem na dosavadní neexistenci soustavného zpracovávání tohoto a je známo jen málo informací dokládajících způsob, jakým se dostaly do držení Národní knihovny ČR, kdo byly jejich původní vlastníci či do jakých větších celků dříve patřily.

Cílem projektu je také inspirovat další výzkumíky

Základem projektu je tak zmapování zhruba 12 000 svazků nebohemikálních dokumentů z dotčeného období, jejich následně zpracování dle platných standardů, bezpečné uložení a adekvátní prezentace veřejnosti. Nicméně další výzkumné aktivity tyto rutinní činnosti široce přesahují. Mezi cíle řešitelského týmu totiž dále patří uskutečnit první souvislý archivní výzkum v dané oblasti a otevřít ji tak dalšímu výzkumu.

Kde nás můžete vidět a slyšet?

Další informace o programu, pozvaných účastnících apod. budou průběžně aktualizovány.

Pokud byste měli zájem o naše vystoupení a seznámení se s projektovými aktivitami, kontaktujte nás prosím na adresách Jana.Rumanova@nkp.cz či Tomas.Foltyn@nkp.cz

Přednášky k projektu
Mgr. Marcela Strouhalová na přednášce v Brně
Přednášky k projektu
Mgr. Marcela Strouhalová na přednášce v Brně