Právní aspekty znovu nalezených knih

Publikováno 18. listopadu 2015

Jedním z hlavních cílů projektu bylo zpracování právní analýzy, která osvětlí majetková práva vážící se ke knihám, jenž v projektu zkoumáme. Právní analýzu zpracoval se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkan prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.