„(Ne)Končíme – pokračujeme“

Publikováno 26. května 2016

Projekt Knihy znovu nalezené pomalu ale jistě završil svých 16 měsíců. Během této doby bylo hodně zpracováno, hodně prozkoumáno a hodně napsáno. Naše aktivity vyvolaly mnoho reakcí a zájem nejen odborné veřejnosti. Nutno ale podotknout, že zpracování 12 tisíc dokumentů neznamená v rozsahu rezervních fondů Národní knihovny mnoho. Velká práce ještě před jejími zaměstnanci čeká.

Tato - pro knihovníky i výzkumníky trochu jiná - práce bude ale pokračovat. V rámci EHP a Norských fondů jsme podali žádosti o navázání formou prodloužení projektu a formou bilaterální spolupráce se Stiftelsen Arkivet. V rámci první bilaterální spolupráce se zaměříme především na výzkum provenienčních znaků. Zpracováním rezervních fondů vznikla rozsáhlá databáze razítek a ex libris, z nichž jsme vybrali dalších 20 zajímavých vlastníků pro hlubší průzkum. Cílem druhé bilaterální spolupráce bude vytvoření edukačního programu Po stopách knih, který se bude věnovat především tomu, proč byly některé knihy považovány za nebezpečné a jaký mohl být jejich osud. Program bude využívat moderní interaktivní nástroje. Nadále se budeme věnovat propagaci projektu jak formou doplňování webových stránek, tak novými výstupy, mezi které bude patřit například propagační video.

V prodloužení projektu se zaměříme na sběr širších souvislostí k pohybu kulturních statků. Výstupem tohoto zkoumání bude studie popisující pohyb knih a bude zpracován list archivních pramenů, který může sloužit jako základ dalšího historického bádání.