Prezentace projektu Knihy znovu nalezené na západě Čech

Publikováno 12. května 2016

V rámci prezentačních výstupů projektu Knihy znovu nalezené navštívil hlavní řešitel projektu Mgr. Tomáš Foltýn v pondělí 2. května 2016 centrum západočeského kraje – Plzeň. Během jednoho dne přednesl dvě přednášky shrnující dosavadní výstupy projektu.

První z nich se uskutečnila v rámci regionálních funkcí knihoven ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Přednášky se zúčastnili pracovníci mnoha západočeských knihoven, přičemž po zaznění samotného příspěvku se uskutečnila diskuze nad možnostmi provenienčního výzkumu v regionálních pracovištích. Druhý příspěvek byl určen studentům oboru Informační služby – knihovnictví v rámci Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborná školy profesora Švejcara v Plzni. Přednášky se zúčastnilo více než 60 studentů tohoto oboru, kteří se zajímali zejména o průběh výzkumu původních vlastníků a jejich osudy. V rámci příprav na přednášku jim byl prostřednictvím pedagogů zadán úkol navrhnout vlastní plakát, který by na tento typ akce přitáhl zástupce širší veřejnosti. Vítězný návrh je součástí obrazové dokumentace z obou akcí.

Plakát k projektu Knihy znovu nalezené, který vytvořili studenti