Komunikační strategie

Publikováno 28. července 2015

Projekt, o kterém veřejnost neví, jako kdyby v dnešní době neexistoval. Prezentace, propagace a komunikace s veřejností se stává čím dál důležitější a je na ni kladen důraz i u grantové organizace EHP, která projekt z 80 procent financuje. I my tuto část projektu považujeme za důležitou a to nejen proto, že nám naše práce přijde zajímavá, ale protože doufáme, že náš historicko-výzkumný projekt by se mohl stát inspirací i pro ostatní kulturní a výzkumné instituce. A jak tedy komunikujeme?

Vnitřní komunikace - schůzky a Google+

Komunikovat s veřejností bychom nemohli bez toho, aniž bychom se nejdříve navzájem bavili mezi sebou. Určitě jste si při otevření Vaší e-mailové schránky mnohokrát povzdechli, že komunikace po e-mailech není zrovna nejefektivnější. Proto jsme se v rámci našeho českého týmu rozhodli pro pravidelné osobní pracovní schůzky, na kterých se navzájem informujeme o pokroku v evidenci a zpracování knih, o dílčích výsledcích a směřování výzkumu, ale také řešíme nutné administrativně ekonomické záležitosti a mnohé jiné, o čem je třeba se poradit a najít společně řešení.

Projektový tým je však mezinárodní, což vnitřní komunikaci bohužel stěžuje, protože se s našimi norskými partnery nemůžeme osobně vidět tolikrát, kolik bychom v ideálním případě potřebovali. Proto se snažíme workshopy, kde se setkáváme, využít na maximum.

Mluvit spolu však potřebujeme a tak jsme pro interní komunikaci napříč týmem zvolili platformu Google+, která je zdarma. Google+ umožňuje založit si tzv. komunitu, do které mají přístup jen zvaní a obsah není viditelný pro nikoho z venku. V této komunitě jsme si zřídili několik tematických okruhů (např. web, propagace, administrativa a další), kam vkládáme příspěvky a komentujeme příspěvky ostatních. Neboť všichni pracujeme i s Google drive, můžeme díky propojení Google docs a Google+ spolu sdílet texty, PDF soubory či fotografie. Najdeme vše potřebné na jednom místě, k obsahu má přístup každý z nás a nemusíme přílohy komplikovaně hledat ve starých e-mailech. Třídění podle tematických okruhů ještě navíc vše zjednodušuje.

Vnější komunikace - web, média a sociální sítě

Neboť čtete tento článek, určitě jste zaregistrovali náš nejdůležitější komunikační kanál - webové stránky. Kromě základních a neměnných informací o projektu, jeho cílech a našem týmu na web postupně doplňujeme články do sekce Zajímavosti z projektu (Findings) a před nedávnem jsme zřídili podstránku věnovanou ohlasům projektu v médiích a na sociálních sítích.

Národní knihovna ČR je velká organizace a všichni její zaměstnanci nemohou sledovat všechny projekty, které se realizují pod její záštitou. Proto část našeho PR snažení míří i do vlastních řad - projekt Knihy znovu nalezené se objevil v e-zpravodaji knihovny, bude i v připravovaném stolním kalendáři pro rok 2016 a pravidelně se objevuje i na Facebookovém profilu knihovny, který sledují nejen její zaměstnanci, ale i široká čtenářská veřejnost.

Norští partneři projekt propagují na vlastním Facebookovém profilu psaném v norštině, na svých webových stránkách a podařilo se jim umístit rozsáhlý článek do místních novin, kde se náš projekt objevil dokonce na titulní straně.

Oslovili jsme rovněž odborné knihovnické časopisy a již brzy vyjde článek v elektronickém časopise Ikaros a po prázdninách rozsáhlý text v časopisu Čtenář, který vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Projekt je mezinárodní a tak část propagace probíhá i v anglickém jazyce. Webové stránky jsou nejprve psány česky a potom překládány do anglického jazyka. Takže se stává, že ne vždy česká verze plně odpovídá té anglické, na překlad využíváme profesionální překladatelskou firmu, ale snažíme se, aby byly aktuality v anglické verzi webu dostupné co v nejkratším možném čase. Před nedávnem jsme také začali experimentovat s mikroblogovací sociální sítí Twitter, kde upozorňujeme na zajímavosti z projektu právě v anglickém jazyce, abychom tento kanál mohli používat my i norští kolegové.

Celkově se snažíme o to, aby propagace a komunikační strategie byla co nejvíce různorodá a měla tak šanci oslovit co nejširší publikum.

Pracovní schůzky týmu
Pracovní schůzky týmu