Cyklus knihy - část 5/5: Zpřístupnění zpracovaných knih

Publikováno 15. května 2015

Během řešení projektu jsou zpracované katalogizační záznamy prozatímně dostupné pouze interně v rámci Národní knihovny. Jedním z důvodů je i nutnost provedení právní expertizy zkoumaných knih či z důvodu probíhajícího historického kontextu. Vybrané tituly budou digitalizovány, aby mohly být zveřejněny např. pomocí virtuální výstavy, jenž je jedním z výstupů projektu.

Bibliografické záznamy jsou uloženy v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR. V průběhu řešení projektu jsou zpracované knihy dostupné pouze pro zaměstnance Národní knihovny ČR, a to zejména z důvodů kontrol, zmapování širší dokumentace dokládající jejich původní držitele a dále také s ohledem na prokázání jejich aktuálního právního stavu, což je jedním z důležitých výstupů projektu.

Zednářská literatura a další vybrané důležité dokumenty budou následně digitalizovány prostřednictvím digitalizační linky novodobých dokumentů. Zpracovány budou dle platných standardů obrazových souborů (JPEG2000) a metadatových schémat (METS, MODS, PREMIS, MIX). Digitální data budou označena jasnou persistentní identifikací, což do budoucna umožní vytvoření speciální virtuální sbírky v rámci systému Kramerius a dále usnadní specializované harvesty pro nadnárodní iniciativy (například Europeana, Unesco atd.) a samozřejmě i pro vytvoření virtuální výstavy, která tvoří jeden z výstupů projektu Knihy znovu nalezené. Digitální data budou následně uložena v rámci archivačního modulu Národní knihovny ČR, který má zabezpečit jejich bezpečné uložení a dlouhodobou ochranu pro příští generace.

Digitalizace
Digitalizace
Digitalizace