Cyklus knihy - část 4/5: Označení a uložení zpracovaných knih

Publikováno 13. května 2015

Jste-li pracovníci Národní knihovny, jistě pro vás nebudou označení RF E… a RF F… či RF Z… záhadou. Pro ostatní snad následující článek o označení a uložených knih, které jsme v projektu zpracovali, poodhalí jedno z knihovnických tajemství.

Pro monografie obsahující provenienční znaky se využívají dvě signatury RF E… a RF F…, písmena „RF“ označují typ fondu (Rezervní fond), písmena „E“ a „F“ pak formát knihy. Po písmenu následuje číslo vyjadřující pořadí knihy na polici. Knihy pocházející z některé zednářské knihovny se ukládají na signaturu RF Z. Knihy, které prošly kompletním zpracováním, se ukládají podle přidělených signatur.

Brožury, drobné tisky a poškozené svazky, které nemohou stát samostatně, se vkládají do ochranných obalů, jako jsou krabičky, obálky a desky s tkanicí. Knihy na signaturách RF E a RF F se vracejí do depozitáře v Neratovicích, knihy ze zednářských knihoven v depozitáři v Hostivaři ve skladu NKF, kde jsou uloženy v zabezpečených a klimatické normy respektujících skladech.

Uložení knih
Uložení knih
Uložení knih