Cyklus knihy - část 3/3: Zpracování

Publikováno 11. května 2015

Po správném výběru knih, které spadají do projektu Knihy znovu nalezené, a po přípravné fázi dochází k samotnému zpracování knižních jednotek, jenž sestává z několika kroků. Vše je popsáno v následujícím článku.

Monografie, které prošly přípravnou etapou, se dále třídí. U knih, které mají úplný a korektní záznam v katalogu NK ČR, se vytvoří záznam o fyzické jednotce, což obnáší přidělení signatury, specifikaci dílčí knihovny a určení statusu knihy. Dále se vlepí čárový kód, jehož hodnota se kopíruje do údajů o fyzických jednotkách a připojí k danému bibliografickému záznamu.

Ostatní knihy se předávají ke katalogizaci, při níž se vytváří minimální záznam obsahující údaje jmenného i věcného popisu. Katalogizaci provádějí speciálně vyškolení noví katalogizátoři, kteří jsou najati pro potřeby projektu. Tyto záznamy následně procházejí kontrolou odborných pracovníků NK ČR, jež ověřují kvalitu a kvantitu zpracování. Průměrný denní limit jednoho katalogizátora (samozřejmě s přihlédnutím na složitost zpracovávaného dokumentu, možnost ověření či stažení záznamu v jiné knihovně atd.) je 16 knih.

U knih, které prošly katalogizací, se následně postupuje stejně jako v případě dokumentů, kterým se rovnou vytváří záznamy o fyzické jednotce. Součástí údajů o fyzických jednotkách je i zápis provenienčních znaků. Do pole „Interní poznámka“ se opisuje plný text razítka, exlibris nebo vlastnické štítky, pokud jsou čitelné, a to všech provenienčních znaků, které se v dané knize vyskytují a pokud se jejich texty vejdou do tohoto rozsahem limitovaného pole. Současně se vytváří pracovní báze ve formátu xls, kde jsou uvedeny pro každou provenienci následující údaje: signatura, systémové číslo knihy, text, komprimovaný obrázek, druh provenienčního znaku a řadící prvek (např. příjmení). V současné době báze obsahuje více než 400 provenienčních znaků.

Veškerá práce spojené se zpracováním dokumentů jsou prováděny s ohledem na aktuálně platná pravidla zpracování (AACR, RDA) ve validních standardech (MARC 21) a dle současných metodologických trendů užívaných nejen u nás, ale i ve světě.

Proces zpracování
Proces zpracování
Proces zpracování
Proces zpracování