Cyklus knihy - část 2/5: Příprava zpracování

Publikováno 7. května 2015

Před samotným zpracováním dokumentů probíhají přípravné práce. Knihy ležely dlouhá desetiletí ve skladu v Neratovicích, kde na ně sedal prach. Proto je třeba knihy nejprve očistit, v některých případech dokonce opakovaně. Po očištění pak dochází k podrobnějšímu třízení. Součástí přípravné fáze je i hledání v knihovnických databázích, zda jiný výtisk téže knihy již v systému existuje - pokud ano, výtisk se k záznamu přidá a není třeba vytvářet samostatný kompletní záznam.

Před zpracováním jsou všechny knihy vyčištěny od prachu a dalších nečistot. V případě zjištění většího fyzického poškození jsou knihy předány pracovníkům Odboru ochrany knihovních fondů NK ČR, kteří provádějí potřebné konzervátorské zákroky. Řádně očištěné dokumenty jsou následně dále tříděny. Dochází k vyčleňování periodických dokumentů, ročenek a publikací, spadajících do kategorie zednářských knihoven. Periodika a ročenky budou zařazeny do procesu zpracování později v závislosti na rozsahu zaškolení najatých pracovníků a časové dispozici projektu. Současně se prověřují neúplné publikace, u nichž se posuzuje zejména obsahová a arteficiální hodnota. V případě významných titulů s velkou obsahovou hodnotou přechází tyto dokumenty k dalšímu zpracování, v opačném případě se naopak z návazných činností vyřazují.

Přípravná fáze
Na knihy dlouhá léte sedal prach
Některé knihy je třeba odborně restaurovat