Diagram znázorňující cyklus knihy v projektu

Publikováno 17. května 2015

Co se děje s knihami v projektu? Jak určíme, které knihy do něj patří a které ne? Co s vybranými tituly děláme? A kam je potom uložíme? Všechny aktivity spojené s evidencí knih vám jednoduše a přehledně představí diagram. Na názorný diagram navazuje pět článků, které přibližují jednotlivé fáze cyklu knihy podrobněji.