Vydali jsme souhrnný sborník o původních vlastnících knih

Publikováno 27. října 2016

Sborník s názvem Osudy psané knihami - Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech NK ČR obsahuje zpracované medailonky původních vlastníků. Oproti průběžně publikovaným medailonkům zde na webových stránkách obsahuje sborník i obsáhlý poznámkový aparát. Sborník uspořádala Marcela Strouhalová, historik projektu, a optařila jej uvodním slovem.