Osudy konfiskovaných knih

Národní knihovna iniciovala unikátní výzkum mapující konfiskované nebo zavlečené knihy, které se na území tehdejšího Československa dostaly během II. světové války či krátce po ní. Tyto fondy byly rozptýleny do mnoha institucí a velká část je ztracena navždy. I přesto jsou nedílnou součástí kulturního dědictví, mnohdy jsou poslední památkou na původní vlastníky. Jsou i dokladem nakládání s kulturními hodnotami.

Počet zaevidovaných svazků

1979

Základní informace o projektu

Projekt Knihy znovu nalezené je financován prostřednictvím EHP a Norských fondů v rámci programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění. Šestnáctiměsíční mezinárodní projekt zaměřený na fondy konfiskovaných nebo zavlečených knih je realizován od 1. ledna 2015 do 30. dubna 2016. Hlavním řešitelem je Národní knihovna ČR, zahraničním partnerem norská nadace Stiftelsen Arkivet.


Národní knihovna

Hlavní řešitel projektu

Národní knihovna České republiky je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Rozsahem svých fondů je největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven u nás. Hlavní sídlo má v Praze v historické jezuitské koleji v Klementinu. K Národní knihovně náleží i několik depozitářů.

Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 7 miliónů knihovních dokumentů. Každý rok přibude do knihovny více jak 70 tisíc nových titulů.

nas-tym

Stiftelsen Arkivet

Zahraniční partner

Stiftelsen Arkivet je centrum se sídlem ve městě Kristiansand v jižní části Norska, které se soustavně věnuje studiu II. světové války. Mezi jeho činnosti patří výzkumné, dokumentační a vzdělávací aktivity pro odbornou i nejširší veřejnost. Podílí se na vědeckém výzkumu, vzdělávání, pořádá výstavy a konference.

Jejich ústředním tématem je otázka, jak vyprávět historii II. světové války způsobem, který v nás podpoří postoje vedoucí k trvale udržitelnému míru a demokracii.