Infografika - Německé úřední soudy (Deutsche Amtsgerichte) v Protektorátu Čechy a Morava

Publikováno 25. ledna 2017

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Německých úředních soudů (Deutsche Amtsgerichte) v Protektorátu Čechy a Morava. Studenti si zvolili informační grafiku.

Kompletní medailonek k přečtení.

Infografika Německé úřední soudy