Veřejná knihovna barona Carla von Rothschild ve Frankfurtu

Publikováno 25. září 2016

Carl Mayer von Rothschild (1788-1855) se narodil do německo-židovské bankovní rodiny a měl čtyři syny, kteří cestovali po Evropě a rozeběhli bankovní aktivity rodiny. Tato prosperující rodina měla několik nemovitostí ve Frankfurtu a v roce 1888 otevřela veřejnou knihovnu podle vzoru veřejných knihoven v Anglii, kde si kdokoliv mohl vypůjčit knihy zdarma. Byla to vnučka Carla von Rothschilda, Hannah Louise von Rothschild, která knihovnu otevřela.

Když knihovna otevřela, měla 3.500 titulů k vypůjčení. Sbírka zahrnovala tituly v oblasti umění a literární vědy v evropských jazycích, teologie, knihovnictví, ekonomie, zároveň i knihy pro děti a studenty. Na konci roku 1892 se sbírka rozrostla na více než 13.000 titulů. Mnohé z těchto knih byly dary.

V roce 1928 Rothschildova nadace, která provozovala knihovnu, měla značnou ztrátu v důsledku inflace po první světové válce a nemohla pokračovat v provozování knihovny. Sbírky byly následně převedeny do města Frankfurt a měly se stát městskou knihovnou pod vedením Joachima Kirchnera. V roce 1933, knihovna změnila svůj název, a poté byla známa jako "veřejná knihovna pro moderní jazyky a hudbu", a v roce 1935 bylo příjmení Rothschild nakonec vypuštěno, neboť město Frankfurt sloučilo Rothschildovy sbírky s knihovnou města a univerzitní knihovnou.

Joachim Kirchner vstoupil v březnu 1933 do NSDAP a byl brzy regionálním "kulturní ředitelem" pro Kampfbund für deutsche Kultur Alfreda Rosenberga. Dne 17. května 1933 Židovská telegrafní agentura upozornila na ironii, že předchozí ředitel Rothschildovy knihovny je zodpovědný za "čištění" frankfurtských veřejných knihoven od židovské literatury. Kirchner se choval jako literární expert jménem policie ve Frankfurtu a v roce 1940 byl za odměnu za jeho úsilí jmenován ředitelem mnichovské univerzitní knihovny.

Části Rothschildovy sbírky, které nebyly "vyčištěny" při akcích, které měly odstranit všechnu židovskou literaturu z veřejných knihoven, zůstaly nepoškozené po celou dobu války a dnes tvoří důležitou část univerzitní knihovny ve Frankfurtu.