RFSS SD-Hauptamt Bücherei der verbotenen Bücher [RFSS SD hlavní kancelář knihovny zakázaných knih]

Publikováno 23. září 2016

Od okamžiku, kdy se nacisté dostali v roce 1933 v Německu k moci, byly knihy páleny a zabavovány. Pálení knih bylo symbolické; jejich zabavování bylo provedeno ke studiu politických nepřátel nacistů; Gegnerforschung. Heinrich Himmler, hlava SD (Sicherheitsdienst), a Alfred Rosenberg, Hitlerovi hlavní ideologové, se postarali o to, že o knihy, které patřily nepřátelům, bylo v průběhu válečných let postaráno. Oba, Himmler a Rosenberg, byli zodpovědní za vytváření velkých vědeckých knihoven v Berlíně a Frankfurtu, které později byly přesunuty a skončily v dnešním Polsku a České republice.

V roce 1931 zaměstnal Himmler Reinharda Heydricha na pozici výzkumu odpůrců nacistické strany. Tyto aktivity byly vyvíjeny a rozšířily se ke sbírání "podvratných knih"; sestávalo to z literatury a dalších objektů, které by mohly osvětlit činnosti nepřítele. Knihovna byla založena a lidé najati ke katalogizaci a výzkumu nepřátelské literatury. Výzkum byl propagandou šířen ve formě knižních publikací a výstav jako varování obyvatelstva.

V roce 1934 měla SD sídlo v Mnichově a knihovnu, která měla tvořit základ pro ústřední knihovnu, v Berlíně. Jednalo se o samostatnou knihovnu pro SS říšského vůdce, která byla téměř výhradně věnovaná zednářské literatuře. Všechny zednářské lóže v Bavorsku měly knihy zabaveny, mimoto byly sbírky, které byly nalezeny v německém muzeu svobodného zednářství v Bayreuthu. Ty byly přineseny do knihovny RFSS SD v Mnichově. Když bylo ústředí SD přestěhováno do Berlína, knihovna byla přestěhována také. Od roku 1935 pořádal Himmler sbírku všech politických literatur označených jako "škodlivé a nežádoucí". Šlo o dokumenty týkající se judaismu, liberalismu, pacifismu, marxismu, psychoanalýzy, sexuologie, antropologie, okultní, zednářskou literaturu, sekty a vše ostatní kritické k nacismu.

Aby lidé měli jiné myšlenky a názory, bylo vnímáno jako hrozba pro stranu a stát, největší skupiny nepřátel byli Židé, zednáři a komunisté, poté následuje množství menších náboženských a politických organizací. Uzavřením a pleněním různých knihoven, které byly spojeny s těmito skupinami ve společnosti, SD dosáhla několika věcí: odstranili materiál z očí veřejnosti a založili vlastní výzkumnou knihovnu se stejným materiálem, kromě toho získali velké majetky a jmění, jako jsou budovy a historické artefakty. V Berlíně byla budova, kde se nacházel německý Řád svobodných zednářů [Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland) na Eisenacher Strasse, zabavena a použita jako centrální knihovna pro RSHA. Zde například pracovali s židovskými materiály, které byly shromážděny, nuceně nasazení Židé.

V roce 1936 byl použit poprvé termín "ústřední knihovna". Všechny politicky nežádoucí písemné materiály z celé země měly být poslány do nově vytvořené akademické ústřední knihovny v Berlíně. Krabice plné knih byly zaslány ze zednářských lóží po celé zemi. Na jaře roku 1936 shromáždilo gestapo písemný materiál ze socialistických organizací a akademických speciálních sbírek, které se zabývaly sexuálním informacemi. V roce 1937 vyplenili takzvané politické kostely. Po anšlusu v roce 1938 byly značné knižní fondy shromážděny v Rakousku; nacisté vyrabovali socialistické, židovské a také akademické knihovny v sousední zemi. V roce 1938 byla provedena "listopadová akce proti judaismu"; veškerý židovský majetek měl být zaregistrován a knihovny, které nebyly zabaveny, měly být zničeny o pogromu o Křišťálové noci. Bylo zadrženo sedmdesát velkých knižních sbírek z Židovského teologického rabínského semináře v Berlíně, Vratislavi, Hamburku, Drážďanech, Mnichově a Frankfurtu.

V roce 1939 SD a gestapo prováděli sběr v rámci jednoho oddělení, Reichssicherheitshauptamt, RSHA, s Reinhardem Heydrichem v čele. Všechny knižní sbírky z různých židovských institucí a organizací, byly shromážděny v jedné sbírce, která měla v čele  Franze Alfreda Sixe, který měl doktorát z filozofie a učil na univerzitě v Königsbergu. Six byl nejen vedoucí knihovny, ale také vedoucí sekce RSHA Amt VII pro výzkum nepřátel Říše. Měl rozvíjet ústřední knihovnu a muzeum a spustit akademický výzkum. Jeho projekty byly přímo spojeny s pronásledováním a vyhlazováním Židů. Six byl v roce 1943 následován Paulem Dittelem, zapřísáhlým anti-zednářem. Ústřední knihovna RSHA v Berlíně měla mezi dvěma a třemi miliony knih.

Když válka a boje v průběhu roku 1940 zesílily, akademici studující nepřítele museli vzdát svůj výzkum a byli posláni do boje. Výzkumné činnosti byly zrušeny. Když Spojenci zahájili intenzivnější bombardování německých měst v roce 1944, RSHA se bálo o bohatství uložené v Berlíně a dalších německých městech a začalo stěhování archivů a knihoven na vnější hranice Třetí říše. Archivy byly z větší části přesunuty do Slezska (nyní v Polsku) a knihy do Sudet (nyní v ČR). Asi 500 tisíc knih zůstalo v ústřední knihovně v Berlíně a poté byly rozděleny mezi různé knihovny v Berlíně, kde je lze nalézt i dnes.

V Sudetech byly uloženy knihy hlavně ve čtyřech různých zámcích. Po druhé světové válce byly získány ze zámků velké sbírky, ale velké množství rovněž zůstalo ve skladištích až do 80. let. Národní knihovna převezla sbírky do depozitáře v Neratovicích, půl hodiny jízdy z Prahy. Tyto knihy zde byly uloženy a promíchány s jinými sbírkami knih, mimo jiné s těmi, které byly zabaveny za komunistického režimu od roku 1948 až do pádu železné opony. Teď jsou mnohé z těchto knih poprvé od války znovuobjevovány v projektu „Knihy znovu nalezené“.