Ženský výrobní spolek český

Publikováno 4. října 2016

Dějinné okolnosti vedly k tomu, že vzdělání žen se stalo palčivou otázkou. Mnoho žen žilo bez můžů, kteří by je a jejich děti zaopatřili, a ženy se tak musely začít učit, jak se uživit. Proto vznikl Ženský výrobní spolek český, jehož jednou z hlavních aktivit bylo zřízení obchodnicko-průmyslové školy, kde mohly získat vzdělání i ženy z chudých rodin, které neplatily školné. Infografika jasně a přehledně vyobrazuje okolnosti vzniku ženského hnutí, popudy pro založení spolku, představuje úspěšnost spolkové školy a v závěru ukazuje data a informace o spolkové knihovně.

Kompletní medailonek k přečtení.

Ženský výrobní spolek český (1871 - 1972)
Create your own infographics