Webové stránky - Václav Brtník

Publikováno 25. ledna 2017

Ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity vznikla tato multimediální prezentace Wilhelma Karla Rudolfa Weizsäckera. Studenti vytvořili dobové noviny.

Kompletní medailonek k přečtení.

Celé noviny k přečtení.

Václav Brtník